Ji-nacio


Loghantaro:
6.57 milionoj

Chefa loghregiono: Sichuan, Yunnan, Guizhou kaj Guangxi

Lingvoj: la ji-a kaj han-a

Religio: politeismo

 

 

 

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16