Desegnitaj homaj vizaghoj en pekina opero

  de PANG NAIYING   

      Post 30-jara akvarelado de pejzaghoj li volis ankau lerni ion alian. Iutage li hazarde desegnis homan vizaghon en pekina opero. Ghi estis vaste shatata. Do, li absorbighis en pentrado de homaj vizaghoj en pekina opero. Li estas Bai Longhua. Li diris, ke li nerimarkite ekamis pekinan operon. Lia patro estis sperta aprecanto de pekina opero. Pro tio, en sia infanagho li estis ofte kondukita al teatro por spekti pekinan operon. Tiam chiuj personoj sur la scenejo, chu kuragha rolo, chu humura amuzisto, chu nobela damo, estis por li idoloj; poste, kiam li okupis sin pri pentrado de homaj vizaghoj en pekina opero, tiuj figuroj viditaj de li en lia infanagho reaperadis en lia kapo.

     La brokataj kostumoj de surscenaj roloj estas brile pompaj. Dum pentrado s-ro Bai trovis, ke la koloroj de farboj ne povas rivali kun tiuj de silko. Pro tio dujare li faris bildojn el silko kaj tolo. Kvankam tio estis interesa por li, tamen li trovis tion pure metiarta. Do li komencis sian novan provadon: li uzis tranchileton kaj aliajn malmolajn ilojn anstatau penikon kaj faris pentrajhojn per farboj kun pulvoro, miksita kun akvo. Tiel la koloroj de liaj verkoj farighis tre plachaj. En tiu maniero li desegnis aron da homaj vizaghoj en pekina opero.

    China teatra arto karakterizighas per shminkado. Lau difinitaj reguloj kaj normoj oni desegnas per farboj troigitajn bildojn sur la vizagho de aktoroj. La koloroj kaj desegnajhoj montras laudon au mallaudon. El tio montrighas la karakteroj kaj trajtoj de la roloj. Ekz., tiuj kun rugha vizagho plejparte estas lojalaj kaj bravaj, tiuj kun nigra -- honestaj kaj facilanimaj kaj tiuj kun blanka -- insidemaj kaj ruzaj. Sur la tempioj de imperiestro desegnighas suno au drako, sur la vizagho de nubo-dio belas koloraj nuboj, kaj la nazo de amuzistoj estas blanke shminkita...

     Per la tradicia china liberstila pentrado kaj kontrasto kaj harmonio de koloroj s-ro Bai desegnis homajn vizaghojn en pekina opero kun richa esprimo. Lia verko "Elegio che Wujiang-rivero" montras la vizaghon de Xiang Yu (232-202 a.K.), fama generalo kuragha, sed neruza, kiu malvenkis en batalo kontrau fortaj malamikoj kaj sin mortigis che Wujiang-rivero. La verko manifestas la doloron, malamon, malvolontecon kaj senpovecon de tiu tragedia heroo antau la sinmortigo. Ghi estis premiita en la Internacia Ekspozicio de Orientaj Tuchpentrajhoj okazinta en Kanado kaj laudata de spektantoj kiel verko simila al okcidenta abstrakta artajho.

     Simile al la china liberstila pentrajho, pekina opero prezentas personojn kun troigo kaj en libera stilo. Tial s-ro Bai komponis siajn verkojn per luksaj koloroj kaj en libera stilo por bone montri la malcedemon kaj justamon de la herooj.

    Zhang Fei, heroo en la klasika china romano "Tri Regnoj", estis brava kaj flamighema, tamen subtila. Kiam li funkciis kiel guberniestro, iu achulo intencis perforti virinon, sed malsukcesis, do la achulo misakuzis antau li, ke la virino shtelis liajn akvomelonojn. Rigardinte la virinon kun bebo en la brakoj kaj la tri grandajn akvomelonojn sur la tero, Zhang Fei komprenis, kio okazis. Li diris al la virino: "Portu tiujn tri akvomelonojn kaj ankau vian bebon..." La verko "Zhang Fei pridemandas akvomelonojn" montras la humurecon kaj bonkorecon de Zhang Fei.

    Li Kui, heroo en alia fama china klasika romano, estis honesta, bonkora kaj tre lerta en batalo. Sin alivestinte kiel Li Kui, iu fiulo iris en arbaron por prirabi pasantojn. Foje, Li Kui renkontis la falsan. Li surprizighis kaj trovis tion ridinda. Do, li decidis mistifiki la falsan. La verko "Vera Li Kui kaj falsa Li Kui" prezentas tiun intrigon. La du similaj vizaghoj reciprokis la rigardon fiksan. Lau iliaj malsamaj mienoj ne estas malfacile distingi, kiu estas vera kaj kiu falsa.

    Chiuj verkoj de s-ro Bai naskighis el rakontoj. Se li ne bone konus la intrigojn kaj rolojn, li ne kapablus fari tiujn verkojn kaj oni ne povus kompreni ilin.

 

 

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16