Ponto liganta chinan kulturon kun la okcidenta

  de PANG NAIYING   

      La galerio Marlborough de Britio estas internacie autoritata kompanio de artajh-agentoj. Ghi faris kontrakton nur kun pli ol 20 pentristoj en la tuta mondo. El ili Chen Yifei estas la ununura aziano. Komence de 1997 la kompanio okazigis por li rondiran ekspozicion. Lau kontrakto ghi okazis en multaj lokoj kaj dauris unu jaron. La eksponado komencighis en Chinio. Menciante tion, Chen diris: "Per tio mi rekompencis la patrion. Dum mia 17-jara restado en Usono mi chiam zorgis pri la valoro de belarto. Mi deziris, ke mia arta praktiko ludu la rolon de kultura ponto inter Chinio kaj la Okcidento."

     En liaj olepentrajhoj enkorpighis lia nostalgio: La malnova domo post pluvo kaj la shtona ponto plena de verdaj lianoj. Jen la loko, kie li pasigis sian infanecon. Profunde amante la pontojn de sia naskighloko, li multe pentris ilin. Ankau en la de li pentrita olepentrajho por UN delikatas ponto. La paca kaj kvieta medio sur la pentrajho ja konkordas al la celo de UN por defendi la homan pacon. La ponto en la akvolando de Chinio profunde impresis multajn okcidentanojn. La posedanto de la internacia belarta galerio Hammer, Usono, same fama kiel Marlborough, alte taksante la talenton de Chen, farighis plej frua agento de liaj pentrajhoj kaj achetis de li 12 olepentrajhojn unufoje. Kiam li vizitis Chinion en 1985, li donacis al china gvidanto Deng Xiaoping la pentrajhon "Paro da pontoj --rememoro pri mia hejmloko". Jen tiamaniere la pontoj pentritaj de Chen vere ekludis la rolon de kultura ponto inter Chinio kaj la Okcidento.

     Fakte Chen neniam fiksloghis en alia lando. En 1980 li veturis al Usono por tie lerni. En 1982 li "pilgrimis" al Europo, lulilo de la olepentrajhoj. En autuno tiujare li revenis al Chinio por ekskursi en ghia akvolando kaj vintre li flugis al Nov-Jorko por tie fari pentradon... Li plurfoje veturis al la Okcidento, por ke liaj olepentrajhoj servu kiel ponto liganta la chinan arton kun la okcidenta. Iu okcidenta fakulo diris: "Chen Yifei plene prezentis la chinan spiriton per la okcidenta olepentrarto." La de li faritaj olepentrajhoj "Melodio de Xunyang", "Amkanto", "Nokta Festeno" k.a. ja estas majstroverkoj. Printempe de la 60-aj jaroj Chen faris pentradon en la vilagho Zhouzhuang, suda Chinio. Iuvespere audighis subite klara muziko. Lau la sono li direktis sin kaj eniris en te-salonon. Tie li vidis, ke sub lampo kelkaj knabinoj en silkaj vestoj lerte ludas kordinstrumenton kaj dolche kantas. La charma vidajho vekis en li motivon por pentrado. Li diris: "Mi deziras, ke miaj pentrajhoj ludu la rolon de poemo au kanto, kaj ke oni pli amu la vivon, rigardante ilin."

     Tibeto forte allogas okcidentanojn per sia mistero. Por sperti la tiean vivon, Chen flugadis al tiu loko. Reveninte, li komponis la pentrajhojn "Loghantoj de Altebenajho" kaj "Patrino". Fine en siaj olepentrajhoj li prezentis fortan nacion per intensaj koloroj kaj reliefaj linioj. Li diris, ke estas la homoj mem, kiuj inspiris lin fari la pentrajhon. Opiniante, ke la tibeta nacio estas tiel honesta kaj brava, ke oni ne povas prezenti ghin per delikataj linioj, li faris la verkon per kruda stilo.

     Chen emas fari pentrajhon en sportvestoj. Li diris, ke pentrado similas al pilkludo: post shoto oni devas tuj rapidi al alia loko por denove shoti. La simila konduto aperis en lia infanagho. Tiam li desaltis de la dua etagho de la domo kun ombrelo en la mano, opiniante, ke ghi servas kiel parashuto... Hodiau li estas ankorau riskema. Li faris filmojn per la mono akirita en aukcio de liaj pentrajhoj. Li elspezis 3 milionojn da juanoj por la filmo "Pasintajho en Shanhajo". Lia dua filmo "Rendevuo en Vespero" partoprenis en la Internacia Film-festivalo en Cannes kaj akiris la premion Manaki. Lia tria filmo "Rifugho en Shanhajo" rakontas, kiel 30 000 judoj estis protektataj en Shanhajo en la Dua Mondmilito. Per la filmo Chen volas veki indulgemon de la homoj. Pri rilatoj inter pentrado kaj filmado, li emfazis, ke ili ambau estas artoj kaj la malsameco kushas en tio, ke la filmo prezentas movighantajn bildojn sur ekrano.

 

 

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16