Produktejo de jado

de LI LIANG

 

    ELIRINTE el la vasta dezerto Taklimakan, ni kun granda plezuro revidis kampojn kaj vilaghojn. La verda koloro vekis che ni pli fortan deziron rigardi la lokon, al kiu ni estis veturantaj.

    GRAVA URBO ChE LA SUDA BRANChO DE LA SILKA VOJO

    Kiel plej bela pejzagho en la dezerto en suda Xinjiang, flavaj kaj verdaj poplaroj (Popular diversifolia) anoncis alternon de somero kaj autuno. De Minfeng che la suda fino de la shoseo ni veturis okcidenten lau la rando de la dezerto. Post pli ol kvar horoj ni atingis Hotan.

    Hotan signifas tibetlingve produktejon de jado. En la jaro 60 a.K. ghi apartenis al prefektujo starigita de la Okcidenta Han-dinastio (206 a.K.-- 4 p.K.) en la Okcidenta Regiono. Ghi estis grava urbo trairata de la suda brancho de la Silka Vojo, fama urbo de jado kaj tapisho kaj centro de bredado de silkraupoj kaj teksado de silko en Xinjiang.

    Sed nun en Hotan apenau troveblas modernaj konstruajhoj. La urbanoj portas simplajn vestojn aj 98% de ili estas ujguroj kredantaj je islamismo.

    Lau ghia nuna aspekto oni malfacile povas imagi, ke ghi estis regno, kie furoris budaismo. Sed historie ghi funkciis ne nur kiel komercejo sur la Silka Vojo, sed ankau kiel kunfluejo de la kulturoj orienta kaj okcidenta. Tie trovighis pli ol 80 budaismaj temploj. Meze de la 19-a jc., europaj ekspedicianoj malkovris en la dezerto Taklimakan najbare de Hotan grandan kvanton da almenau mil-jaraj kulturaj restajhoj, kiaj silkajhoj, lignajhoj kaj lakajhoj kun diversaj delikataj gravurajhoj, freskoj kaj skulptajhoj en stiloj orienta kaj okcidenta, kaj chinaj kaj persaj moneroj. Tie troveblas signoj de la kvar kulturaj sistemoj de la mondo: skulptajhoj de la Pagoda Templo Revake kaj lignaj gravurajhoj de Niya-ruino spegulas la helenajn budaismajn arton kaj aktivadojn; sur sigeliloj faritaj de antikvaj lokanoj estas helenaj diaj figuroj delikate gravuritaj; freskoj en la budaisma templo Dandanwulike montras la pentrarton de antikva Hindio; uzado de persaj moneroj kaj centra-azia lingvo pruvas, ke tie disvastighis la centra-azia kulturo; fajencajhoj, chinlingvaj dokumentoj kaj moneroj atestas la regadon de Chinio super la loko ekde Han-dinastio...

    Kiel komercejo sur la Silka Vojo kaj centro por disvastigi la hindan budaismon, Hotan ludis gravan rolon en la kampoj komerca kaj kultura de la Okcidenta Regiono.

    URBO DE JADO

    La riveroj Karakax kaj Yurungkax trafluas Hotan. Printempe kaj somere, akvo de degelinta negho malsupren fluis, kunportante rokojn de sur la montaro Karakorum. Post longa tralavado la rokoj sedimentis en ebena parto de la rivero Yurungkax en Hotan, kaj formighis fama Hotan-a jado. En seka sezono, kiam la rivero senakvighis, multaj lokanoj iris tien por kolekti jadon.

    Jam en la Okcidenta Zhou-dinastio (ch. 11-a jc. a.K.-- 771 a.K.) Hotan-anoj ekkolektis jadon en la rivero. Pro multeco de specoj kaj bona kvalito, Hotan-a jado estis chefa tributo de Xinjiang por la kortego. La kvinmil-kilograma jadoskulptajho "Yu Bridas Riveron" kaj vesto farita el 2 498 jadolamenoj kunligitaj per oraj fadenoj sur la kadavro de princo de la Okcidenta Han-dinastio estas rigardataj kiel la plej elstaraj el la Hotan-aj jadajhoj. En la 15-a jc. la hispana diplomato kaj vojaghisto Ruy Gonzalez de Clavijo de la 15-a jc. alte taksis Hotan-an jadon en sia verko: La produktajhoj de Hotan estas ege altvaloraj kaj ghiaj metiistoj -- senegalaj en la mondo pro sia lerteco en jada tajlado kaj inkrustado.

    Hodiau la tradicia jada skulpturo ankorau furoras en Hotan, sed estas pli malfacile kolekti bonkvalitan jadon. Pro tio pli kaj pli multaj jadokolektantoj sin turnis al Qiemo-gubernio de Hotan. En la vestiblo de hotelo en Qiemo ni vidis 1502-kilograman verd-blankan jadon el minejo che la norda piedo de la montaro Kunlun. Por transporti ghin al Qiemo oni siatempe konstruis montvojon longan je 21 km.

    El la diversspecaj Hotan-aj jadoj la plej valora estas blanka jado pro siaj kvalito subtila kaj koloro blanka kiel shafa graso. Pro tio ghi portas ankau la nomon shafgrasa jado. En Chinio jado simbolas virton, felichon kaj favoran auspicion.

    Fakte, la nunaj plej elegantaj jadaj skulptajhoj estis faritaj de elstaraj metiistoj el Pekino, Suzhou kaj Hangzhou: oni au transportis jadon al la menciitaj lokoj au venigis tieajn metiistojn al Hotan. Post longtempa ekonomia dekadenco, oni malfacile povas trovi talentajn metiistojn en Hotan. La de ni vizititaj jadoskulptejoj estas negrandaj, tamen la skulptistoj tre okupitaj. Ili jam kutimighis labori en cheesto de turistoj.

    Ambauflanke de la 200-300-metra strato en Hotan staras unu apud alia butikoj de jadaj skulptajhoj. En iuj el ili trovighas ankau antikvaj moneroj, el kiuj la plej valora estas Maqian (La vorto signifas chinlingve chevalan moneron). Laudire en la China Historia Muzeo en Pekino konservighas nur unu tia monero. Mastro de tiu butiko kaj direktoro de la kultura domo diris al ni, ke lastatempe oni eltrovis pliajn tiajn monerojn che ruinoj.

    TAPIShOJ KAJ SILKAJhOJ

    Lokano diris al mi, ke la shafajho de Hotan estas la plej bongusta el la samspecajhoj en Xinjiang. Gustuminte tiun frandajhon, mi volas paroli iom pri la Hotan-a shaflano.

    Hotan-a shaflano renomighas per siaj dikeco kaj elasteco. Ghi estas tre tauga por fari tapishojn. Kiel silkajhoj, ankau la Hotan-aj tapishoj estis unu el la chefaj komercajhoj sur la Silka Vojo. La tapisho-pecetoj elterigitaj en tomboj de la Orienta Han-dinastio (25-220) pruvis, ke la denseco de la varpo kaj vefto kaj mashoj estas similaj al tiuj de la nunaj. Tio montras, ke la Hotan-a tapisho- farado jam atingis altan nivelon antau pli ol mil jaroj. Jen kial Hotan-aj tapishoj estis tre shatataj de komercistoj europaj kaj centra-aziaj. La nau stiloj de Hotan-aj tapishoj montras la tradicion de Sirio kaj Irano, kaj sur la tapishoj oni vidas ne nur europajn rozojn, sed ankau pejzaghojn de centra Chinio. Evidente, la diversecon de la stiloj de la Hotan-aj tapishoj oni shuldas al la prospero de la antikva komerco.

    Ech hodiau, en chiuj bazaroj de Hotan la plej allogaj varoj ankorau estas belaj tapishoj.

    En Hotan cirkulas rakonto, kiu konigas, kiel silkraupoj eniris en la regnon Yutian (nun Hotan). Tiutempe la kortego en centra Chinio malpermesis eksporti silkraupojn. Por havi tiajn raupojn, la regho de Yutian sin svatis al princino de la kortego de Han-dinastio. Antau ol okazigi la geedzighan ceremonion, la sendito de Yutian lau ordono de la regho admonis al la novedzino, ke shi alportu silkraupajn ovojn al la regno, por ke oni povu fari veston por shi estonte. Do shi kashis silkraupajn ovojn en sia chapo kaj tiel alportis ilin al Yutian. Post tio, en Hotan ekfloris bredado de silkraupoj kaj kulturado de morusarboj.

    Kvankam historiistoj konjektis, ke Hotan-anoj ekbredis silkraupojn kaj ekkulturis morusarbojn en la tria jarcento, tamen historiaj libroj malofte mencias, chu silkraupo-bredado kaj morusarbo-kulturado prosperis en la loko antau Qing-dinastio (1644-1911). Oni povas certigi, ke nur post kiam la garnizono gvidata de Qing-dinastia revizoro Zuo Zongtang eniris en la lokon, disvastighis bredado de silkraupoj en suda Xinjiang. Oni starigis administracion pri bredado de silkraupoj kaj kulturado de morusarboj por diskonigi avangardajn teknikojn de suda Chinio pri morusarbo-kulturado, silkraupo-bredado kaj silk-teksado.

    Sub tiuj kondichoj produktighis fama Xinjiang-a atlaso. La gubernio Lop de Hotan estas ghia chefa produktejo. El la kvar specoj de atlaso la nigra, kiu reprezentas la stilon de Hotan, estas la plej antikva kun strukturo konvena kaj desegnoj abstraktaj kaj elegantaj.

    PAULO KAJ LIA FRUKTOGhARDENO

    Paulo estas 30-jara usonano. Dum sia unua vojagho en Xinjiang li estis forte altirita de ties vasta teritorio kaj antikva civilizacio. Lia dua vizito pushis lin al lernado de la lingvoj han-a kaj ujgura. Hazarde li rimarkis, ke la tieaj juglandoj estas grandaj kun maldika shelo. Do, en li naskighis ideo starigi tie fruktoghardenon. Li sukcese persvadis iun usonan kompanion, ke ghi faru esploron en la loko. La kompanio trovis, ke la tieaj naturaj kondichoj tre similas al tiuj de Kalifornio kaj la klimato, grundo, pluvo-kvanto kc. tre favoras al kulturado de iuj fruktoj ege shatataj en la internacia merkato.

    Je la nomo de la usona kompanio, Paulo subskribis kontrakton pri luo de tiu parcelo por 30 jaroj. Poste li achetis modernajn prilaborajn mashinojn kaj importis bonajn francajn pirujojn kaj usonajn cherizujojn, abrikotujojn, persikujojn kaj pomujojn. Li kredas, ke iliaj fruktoj estas tre shatataj en Sudorienta Azio. Pro malalta produktokosto li estas fidoplena pri tiuj fruktoj en la merkata konkuro.

    Fakte, Hotan famas de antikve pro sia naturdotita favoro al vegetajhoj. Nun ankorau prosperas 500-jara juglandujo en Hotan. Chiujare ghi donas pli ol kvarmil fruktojn. En alia loko de Hotan floras 500-jara figarbo. El ghia chefa radiko kreskas du trunkoj. La kronoj kovras areon de 0.07 hektaro. Chiujare ghi donas sennombrajn figojn.

    Akompanate de Paulo, ni vizitis lian fruktoghardenon kun nur 3-4 dungitoj. Chiu fruktarbo estas chirkauita de fera reto. Li humure diris chinlingve: "Tie chi la leporoj estas petolemaj."

    Kondukante sian jhipon, li multe babilis pri siaj edzino, infano, fruktoghardeno kaj vojaghoj tra Xinjiang.

    La jhipo kuris sur malglata vojo. De tempo al tempo pasantoj faris al li geston, ke li haltu. Kaj li varme akceptis ilin. Evidente, li jam kunfandighis kun la lokanoj.

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16