Kashi -- plej okcidenta urbo de Chinio

de PANG NAIYING

 

    EN bazaro Kashi-anoj chiam krias kun vigleco por vendi siajn varojn, sed tuj farighas kvietaj kaj piaj preghante en moskeo. En tiu aparta etoso vivas nacio ne pure indighena.

    NACIO DE LA SILKA VOJO

    Antau 2 mil jaroj Kashi estis sidejo de la regno Shule vaste konata sur la Silka Vojo. Shule-anoj, kun flava hauto kaj nigraj haroj, tre similis al la loghantoj de centra Chinio, char antau 6-7 mil jaroj iliaj prapatroj, ghuchjang-oj kaj sajghong-oj, tien migris el oriento. En multaj historiaj libroj oni skribis, ke Shule-anoj havas po 12 fingrojn kaj po 12 piedfingrojn. Lau esploro antikvuloj ghenerale havis tiun trajton. Tamen, post la 5-a jc, sekve de la alveno de komercistoj el Hindio kaj Europo, precipe post enmigrado de sogdoj el Centra Azio, tre lertaj en komerco, Shule-anoj ekhavis altan nazon kaj profundajn okulkavojn. Meze de la 6-a jc al Shule migris multaj shjitughjue-oj, mikssangaj posteuloj de hunoj kaj shjanbej-oj, kaj pro tio la lokanoj ekhavis altan staturon kaj bluajn okulojn.

    En la 9-a jc hujhu-oj el stepo de norda Chinio starigis Kala-hhanejon en Kashi. Post tio, dum ch. 400-jara asimilado, la prapatroj de Kashi-anoj ekhavis trajtojn, kiajn havas la nunaj lokanoj. Menciindas, ke la reganto de tiu hhanejo, chiam sin rigardante kiel posteulon de la china nacio, sin titolis china regho. Siatempe la hhanejo havis alian gravan shanghighon, t.e. islamo transprenis la regantan pozicion de budaismo. Pro tio Kashi farighis la unua islama regiono de Chinio.

    Chiu evoluo de Kashi intime rilatis kun ghia geografia situo. En la tughjue-a lingvo Kashi signifas gemon. Kiel oazo inter la dezerto Taklimakan kaj la altebenajho Pamiro, Kashi distancas de Kuqa je 800 km. Char ghi situas che la okcidenta fino de Chinio, en ghi kunighis la branchoj suda, meza kaj norda de la Silka Vojo. Dank' al tio, tie ekviglis antikvaj foiroj, prosperis religioj kaj naskighis ujguroj, kiuj havas sangon de indighenoj, sed malsaman aspekton.

    MOSKEO ETIGAR

    Frumatene el la angula turo de la moskeo Etigar en Kashi audighas vocho de imamo lauta, sonora kaj tirata por voki islamanojn al pregho.

    Char 2.7 milionoj da ujguraj Kashi-anoj kredas je islamo, en la urbo Kashi estas pli ol 9600 moskeoj kaj en ghiaj vilaghoj chiu dua au tria familio pasedas unu moskeon.

    Tute diferencaj de budaistoj, islamanoj kredas nur je Alaho kaj kultas neniun idolon. Pro tio ili faras preghadon chiutage 5-foje ne en tagmezo nek en tempo, kiam la suno levighas au subiras, por eviti suspekton kulti la sunon. Kaj la signo de novluno sur moskeo memorigas sanktan momenton. Laudire, en iu novluna nokto de la naua monato lau la islama kalendaro Alaho inicis profeton Mahometo pri "Korano". Post tio tiu monato farighis fasta monato de islamanoj. En Kashi, vespere de tiu monato, antau levigho de novluno, islamanoj venas en moskeon por serchi delikatan lunarkon okcidente. Ghin vidinte, ili ekfastas, nur vespere ili prenas manghajhon. Ili tiel faras ghis la lasta vespero de tiu monato, kiam ili denove vidas la lunarkon. Kaj la sekvantan tagon estas la fasto-rompa Korban-festo.

    Tio estas solena festo. Dekmiloj da islamanoj genuighis sur la placo de la moskeo Etigar por fari preghadon. Poste, akompanate de tamburado kaj blovinstrumenta muziko, ili dancas Sama-dancon. Tio dauras 3 tagojn. Pasiaj ujguraj viroj ofte saltas por fari turnighon je 180o kun ritmo drasta kaj kruda. Laudire tiu antikva religia danco naskighis dum milito inter islamanoj kaj alireligiuloj. Siatempe islamanoj tamburadis kaj ludis blovinstrumentojn por sin kuraghigi kaj preghis, por ke Alaho benu kaj protektu ilin. Post la venko ili dancis akompanate de tamburado kaj muziko de blovinstrumentoj...

    La moskeo Etigar staras en la centro de la urbo. En la moskeo prosperas altaj poploj. Sub ili gaje saltis turtoj, kiuj neniom terurighis pro nia alveno. En la flanka preghejo ni intervjuis 75-jaran imamon de la moskeo. La maljunulo, kun blanka turbano kaj griza barbo pendanta malsupren ghis la brusto, atente auskultis nin kaj poste afable respondis niajn demandojn.

    La moskeo Etigar konstruighis en 1442. Siatempe ghi estis malgranda. En la 18-a jc iu islamanino donacis al ghi ch. 70 hektarojn da tero. Poste alia islamanino donacis al ghi sian tutan havajhon antau sia morto pro malsano dum la vojagho al Mekko. Nun la moskeo Etigar estas la plej granda en Chinio. En ghi preghas ne nur islamanoj de Kashi, sed ankau tiuj el arbaj landoj.

    La maljunulo ne nur predikas en la moskeo, sed ankau iras al la hejmo de tiuj islamanoj, kiuj havas 3-tagan bebon, por doni nomon al ghi. Li murmuras che ghia dekstra orelo: "Nur Alaho estas nia majstro. Li estas granda..." kaj che ghia maldekstra: "De nun vi estas islamano, mi gratulas vin." Poste li rulas la bebon surtere por sugesti al ghi, ke ghi venku malfacilojn dum sia vivo kaj nun kunfandighu kun la tero...

    7-jaraj knaboj povas loghi en moskeo por lerni Koranon. 4-5 jarojn poste, ili ellernas la araban lingvon kaj povas bele skribi en ghi. La moskeo Etigar estas islama altlernejo por kulturi tiuflankajn fakulojn. Ghiaj lernantoj aghas plejparte 18-28 jarojn.

    BAZAROJ

    Inter kvietaj moskeoj grandaj kaj malgrandaj prosperas movoplenaj bazaroj de tranchiloj, ceramikajhoj, chapoj, tapishoj, juveloj, brutoj, jahurtoj k.a. La moskeo Etigar estas chirkauita de ili kaj el ili la bazaro Anjiang servas al klientoj speciale per silko. Antikve multaj uzbekaj komercistoj, transirinte Pamiron, kolektighis tie por komercado. Norde de la moskeo etendighas metiartajha strato kun butikoj kvazau pendantaj sur muroj.

    Mi vizitis butikon de muzikiloj. Sur chiuj ghiaj muroj pendas kordinstrumentoj kaj tamburoj. En ghi sidis maljunulo tre lerta en ludado de kordinstrumento. Li konigis al mi, ke la kordinstrumento simila al granda ligna cherpilo nomighas Tanbor. Ghi sonas agrable. Antaue kiam iu muzikisto ludis ghin, al li kolektighis aro da alaudoj... Vidinte, ke germanaj geedzoj interesighis pri la kordinstrumento Ajghjek, la maljunulo tuj prenis ghin kaj ludis la faman hispanan muzikajhon "Toreisto". La germanaj klientoj senchese kapjesis kaj notis la nomon de la muzikilo... Fakte, la maljunulo estis najbaro de la juna mastro, kiu absorbighis en kordinstrumento-farado. La junulo diris al mi, ke sur la Silka Vojo Kashi-aj muzikiloj chiam estas famaj kaj lia metio estas heredita. Lia komerco chiam bone iras. Alilandaj turistoj, kiuj achetis liajn muzikilojn, plejparte restis tie, ghis ili ellernis la ludadon.

    Kashi-anoj shatas viziti bazarojn. Tie trovighas chiaj manghajhoj. Iuj knaboj vendas figojn platigitajn kaj metitajn en formo de piramido en lignan pleton. Tie oni povas acheti tranchajhojn de Hami-melono. Vaporuminte farchitajn farunajhojn, oni chiam laute vokas la nomon de Kuira Dio, char shajne ju pli laute oni krias, des pli bongustas la farunajhoj... La bazaro estas paradizo de bongustaj manghajhoj. Sub la arda suno, che forno, iuj preparas vermichelojn, aliaj farchon kaj triaj pladojn, ili chiuj laboras lerte kun gajna mieno.

    Che la strato kelkaj shedoj servas kiel ripozejo por maljunuloj el kamparo. Sidante sur la lito ili manghas platforman kukon rostitan, trinkante teon. Siatempe, kiam bonzo Xuanzang de Tang-dinastio (618-907) trapasis dezerton dum sia vojagho al Okcidento por peti sutron, li kunportis ghuste tiajn kukojn. Antau ol manghi ilin, li metis ilin sub varman sablon kaj kelkajn minutojn poste, ili farighis fragilaj.

    ChE ORDINARAJ STRATETOJ

    La loghdomoj che landlimo estas plej simplaj kaj plej belaj. La stratetoj al moskeoj kaj bazaroj chiuj estas flavaj. Char en Kashi malmultas pluvo, la teraj etaghdomoj kun plata tegmento estas uzeblaj por dekoj da jaroj. En chiuj kortoj belas floroj. En la chambroj bele dekoraciitaj buntas tapishoj kaj sur muroj kaj sur planko. En nichoj kun gravurajhoj estas arghenta teservico el Pakistano...

    Tamen la plej belaj estas knabinoj. La naturo dotis ilin per charmo. Gastante che Abudu Klimu, mi propraokule vidis, kiel ili sin shminkas. Ili plukis florojn el florbedo, ilin purigis, dispecigis kaj premis. Per ties suko ili pentris siajn brovojn ghis la tempioj.

    Knabino Aliya diris al mi, ke oni pentras la brovojn per natura suko el vegetalo ne nur por ilin beligi, sed ankau por ilin nutri. Kashi-aj knabinoj pentras la brovojn de infaneco, pro tio iliaj brovoj estas brile nigraj. Mi demandis shin, chu ne estas malfacile fari tiom multe da harplektajhoj. Shi respondis, ke shia patrino helpis shin en harplektado, kiu bezonas unu horon. Post shmirado de oleastra gumo, la harplektajhoj ne plu bezonas prizorgon dum unu semajno. Oleastroj kreskas en dezerto. Miksite kun akvo, ilia gumo estas uzebla... La knabinoj, kiuj portas surkape chapon kun brilaj ornamajhetoj kaj silkan jupon kun koloraj strioj, aspektas pli charmaj.

    Kiam la knabinoj dancis kantante, mi parolis kun la mastro pri ilia eduko. De li mi informighis, ke la knabinoj de la islamaj familioj devas agi lau la religiaj reguloj ekde sia agho de 9 jaroj. Iliaj gepatroj tre atentas kulturi en ili ghentilecon, bonkorecon kaj bonajn kutimojn pri pureco. Kompreneble, ili devas lerni ankau sciencajn sciojn. Lia 18-jara filino, kiu shatis de sia infaneco brodadon kaj tajladon, eklaboris kiel tajlorino, diplomighinte el mezlernejo. Kiel bona lernantino, lia plej juna filino vizitas elementan lernejon. Li volas, ke shi lernu medicinon estonte. Diplomighinte el la Xinjiang-a Politekniko en la 70-aj jaroj, li ekokupis sin pri tekniko. Char lia familio sin okupas tradicie pri komercado, li vivas sufiche richan vivon. 4 jarojn antaue lia familio konstruis etaghdomon el brikoj. Li achetis auton kaj dufoje pilgrimis al Mekko. Li diris, ke tien pilgrimi unufoje dum la vivo estas unu el la 5 lecionoj de islamanoj, sed estas malpermesite plenumi tion per pruntepreno de mono au almozpeto. Post kelkaj jaroj li refoje vizitos Mekkon, char liaj geavoj loghas tie kaj liaj gepatroj -- en Uzbekistano. Jen lia islama familio mikssanga.

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16