En Yining

de SUN AIJUN

 

    Ghuinte la belan pejzaghon de Saylam-lago, mi veturis suden al Ili-rivero. Ambauflanke de la rivero verdas senlimaj stepoj, densas piceoj kaj fruktarboj, dank'al la klimato varmeta kaj humida. Atinginte la lokon, mi tuj forgesis Gobion jhus trairitan kaj sentis min kvazau en agrabla akvolando sude de Yangzi-rivero. Che la rivero kushas Yining, la plej granda malfermita urbo che landlimo en nordokcidenta Chinio kaj plej grava komerca urbo che la norda brancho de la Silka Vojo.

    IMPRESO PRI YINING

    Yining estas la chefurbo de la Ili-a Kazahha Autonoma Subregiono, Xinjiang. Mi venis en la urbon en autuna vespero. Kiam mi iris el la auto, tuj min allogis fruktbudoj starantaj laulonge de la vojo. Sub lampoj brilis kaj aromis diversaj fruktoj. Sen demeti mian dorsosakon mi alkuris al budo kaj kun bona apetito manghis pecon da akvomelono abunda je dolcha suko.

    En la sekvanta mateno mi promenis sur strato de Yining, lau ghia longo staris salikoj kaj en ghia mezo etendighis zono 3 m largha el herboj kaj floroj. La etaghdomoj chirkau la promenejo, kvankam ne altaj, estis luksaj kaj modernaj. La knabinoj pasantaj preter mi sin beligis kaj vestis laumode. Mi vizitis straton de frandajhoj. Tie estis diversaj manghejoj en loka gusto etendighantaj 200 m. Interese estis, ke iliaj mastroj vokis jen en la ujgura lingvo, jen en la kazahha, jen en la hana. Poste mi informighis, ke en Yining trovighas ankau stratoj de vestoj, fruktoj k.a., chiuj kun naciaj koloroj, char en Yining vivas 300 mil loghantoj de la ujgura, hana, kazahha kaj aliaj 29 nacioj.

    Vespere mi vizitis Ili-riveron fluantan preter la urbo. Starante sur ponto, mi vidis, ke la rivero, kiu fluas okcidenten al Kazahhstano, trembrilas en la suno subiranta. Mi sidighis en manghejo inter betuloj che la rivero. Petinte shafajhojn rostitajn sur 2 pikaj stangetoj kaj kruchon da teo, mi ghuis kantojn kaj muzikajhojn de gejunuloj en najbaraj sidlokoj akompanatajn de murmurado de la rivero. Tiam Yining shajnis al mi pli charma.

    HEJMLOKO DE ARKPAFISTOJ

    Sude de Ili-rivero loghas shibeoj, kiuj tien transloghighis el nordorienta Chinio antau 200 jaroj. Ili kredas je shamanismo kaj lamsismo. Ili vivas chefe de terkulturado kaj lertas en rajdado kaj arkpafado. Tial tiu tero ghuas la renomon Hejmloko de Arkpafistoj.

    Shibeoj estas posteuloj de la antikvaj shjanbej-oj. Antau la 17a jc. shibeoj viglis chefe en la Granda kaj Malgranda Xing'an -montaroj kaj sur la stepo Hulun Boir en nordorienta Chinio. Tiam, ili vivis chefe de fishado per boato, bastono, lanco, fishreto, pafarko kaj sagoj. Meze de la 18-a jc mil shibeaj soldatoj estis senditaj al ili, Xinjiang, por garnizonado. Do, tiuj soldatoj kaj iliaj familianoj, entute pli ol 3 mil personoj, veturis per duradaj charoj tirataj de bovoj al okcidento. Post du jaroj ili finfine atingis al cellokon. Tie ili fosis Qapqal-kanalon pli ol 80 km longan de oriente okcidenten, elkondukis akvon el Ili-rivero por irigacio kaj transformis dezertan teron kun areo de ch. 5 mil hektaroj en fekundajn kampojn. Post la fondigho de la nova Chinio en 1949, tie estis starigita la Shibea Autonoma Gubernio Qapqal, kaj la shibea nacio faighis unu el la 32 nacioj de la Ili-a Kazahha Autonoma Subregiono. Memore al la transloghigho de shibeoj, oni difinis la 18-an de aprilo kiel ilian festo-tagon de transloghigho al okcidento.

    Mi vizitis shibean familion. En ties korto pura kaj vasta estis sekigataj rughaj kapsikoj. La 74-jara mastrino en blua robo kaj broditaj shuoj afable invitis min en la domon. Sur la shprosoj de la dormochambroj, shrankoj kaj aliaj mebloj estas belaj gravurajhoj kaj sur la fenestro-vitroj--buntaj papertondrajhoj. En la flanka chambro, kies duonon okupas terlito, pendas lulio. Evidente, shibeoj ankorau konservas la tradician vivkutimon de nordorientaj chinoj.

    Interesas, ke nemalmultaj shibeaj familioj ankorau konservas la notmanieron de antikvuloj, kiuj faris notojn per nodoj sur shnuro pri naskigho de infanoj, promociigho, geedzigho kaj aliaj aferoj. Ekz., malgranda pafarko kaj sago signifas ke en la familio naskighis filo; tola rubando signifas, ke oni naskis filinon; botoj signifas, ke knabo de la familio servas en armeo. La shibeoj nomas tian shnuron Xilimana kaj rigardas ghin kiel dion de favora auspicio. Ordinare, oni spirale volvis ghin kaj lokis ghin en angulo de la chambro. Dum la Printempa Festo oni sternis ghin kaj okazigis kultan ceremonion: chiuj devis bruligi incensojn kaj klinsalutis ghin por peti sekurecon de la tuta familio. Sur Xilimana la familio de la 82-jara Wuzhala Kexinbao notis sian historion de 7 generacioj. Li jam faris 15 nodojn sur ghi.

    Kiel chasista nacio, la shibeoj transdonis la tradicion de rajdado kaj arkpafado de generacio al generacio. Antaue, dum la festotago de okcidenten-transloghigho kaj morta sezono de kamplaboro, ili okazigis konkurson de arkpafado. Tiuj, kiuj gajnis la unuajn tri lokojn, estis honoritaj kiel magiaj arkpafistoj. Nun, en la autonoma gubernio estas arkpafaj teamoj profesia kaj amatora. Shibeaj arkpafistoj plurfoje gajnis la championecon en tutlandaj konkursoj kaj partoprenis internaciajn konkursojn. Pro sia lerteco en arkpafado shibeoj pli kaj pli famighis tra la mondo. Chinaj kaj alilandaj turistoj vojaghantaj en Yining plejparte vizitis la Shibean autonoman Gubernion kaj provis arkpafadon kun granda intereso.

    PROSPERA KOMERCADO ChE LANDLIMO

    En Xinjiang funkciis doganoj historie. En la lastaj jaroj rapide disvolvighis la komercado de Xinjiang kun aliaj landoj. El la 15 doganoj de Xinjiang, Korgas estas la plej granda kaj Alataw Shankou -- la plej fama pro tio, ke ghi staras meze de la Dua Eurazia Shoseo.

    La dogano Korgas distancas de Yining je 90 km. kaj de Alma-Ata, chefurbo de Kazahhstano, je 378 km. Korgas, kun 15 mil loghantoj, areas ne vaste. En la dinastioj Sui kaj Tang(581-907) ghi funkciis kiel grava postiljona stacio che la norda brancho de la Silka Vojo kaj en aliaj periodoj ghi servis kiel pasejo al landoj de centra kaj okcidenta Azio por intershanghoj ekonomia kaj kultura. Mi veturis per autobuso de Yining al la dogano. Tie mi vidis homojn kun grandaj pakajhoj eniri en la foiron proksime de la dogano. La foirejo konsistas el 8 budoj por chiutagaj necesajhoj, manghajhoj, vestoj, chapoj, shuoj k.a. La homoj venis por komercado. Atinginte la lokon, ili tuj demetis siajn varojn, char ili devis fini la preparan laboron antau la malfermigho de la dogano je la 10-a kaj duono kaj poste akcepti klientojn el Kazahhstano.

    Pro lingvobaro oni uzis elektronikajn kalkulilojn por montri kvanton kaj prezon deziratajn kaj konsentis per kapjeso kaj rifuzis per manskuo. Char vintro alproksimighis, vestoj kontrau frosto estis tre shatataj. Iu komercisto pogrande vendis 2400 parojn da shuoj por virino en unu tago. Iu komercistino kaj shia kunulo diris, ke en 1993 ili tien venis de sia hejmloko che maro por vendi shuojn. Kvankam ili vendis je prezo iom malalta, tamen ili gajnis multe, char ili vendis pogrande. Ilia jara neta enspezo iam superis 20 mil juanojn.

    Posttagmeze, antau la fermigho de la dogano je la 4-a kaj duono, la klientoj el Kazahhstano devis transporti siajn varojn en buson por submetighi al kontrolo. Chiutage, ili transportas vivbezonajhojn de Chinio al landoj de centra Azio. Ili venas antautagmeze kaj revenas posttagmeze. Foje, ili alportis fajrilojn, fotografilojn, binoklojn kaj aliajn komercajhojn el sia lando por shanghi ilin kontrau chinaj varoj. Kompreneble, oni komercas plejparte per kontanta mono.

    Mi informighis de la foira administranto, ke Korgas farighis la plej grava dogano en Xinjiang post sia restarigho en novembro 1983. Ghia plej granda jara varo-transporta kvanto superis 700 mil tunojn. Korgas servas ankau al turismo. Chinio kaj Kazahhstano ambau veturigas autobusojn por turistoj tra la dogano, kiu akceptas jare turistojn je pli ol 300 mil hom-fojoj. Post la starigho de tiu limregiona foirejo en augusto 1992, chiutage miloj da komercisto el diversaj lokoj de Chinio kaj centoj da kazahhstanaj ghin vizitis. Kaj la negoca sumo rapide kreskis chiujare. Lau plej nova informo, la negoca sumo de tiu foirejo en la unua duono de 1997 atingis 200 milionojn da juanoj, je 40% pli multe ol tiu en la sama periodo pasintjare. La foirejo farighis la plej granda tiaspeca en Chinio.

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16