Fascinanta Dunhuang (I)

de PANG NAIYING

 

    Veturinte de la pasejo Jiayuguan okcidenten 360 km sur la dezerto, nia autobuso atingis la urbon Dunhuang en la okcidenta ekstremo de la Koridoro Okcidente de la Flavas Rivero. En la buso estis alilandaj geedzoj. Ili montris sian notlibron, en kiu legighas chinlingvaj ideogramoj, al china virino por konsulti. Shi legis "Ni veturas al ..." La chinino ankorau ne finis la legadon, kiam la geedzoj konkure laute diris la vorton "Dunhuang", starigante la dikfingron. Je tio eksplodis rido en la auto.

    Chiuj, chu chinoj chu alilandanoj, prenas Dunhuang kiel sian komunan cellokon, se ili vojaghas lau la Silka Vojo.

    ETERNA FASCINO

    Dunhuang, vestita verde kaj chirkauita de dezerto, prosperis en historio. En 111 a. K. estis starigita la prefektujo Dunhuang, okcidente de kiu estis Xinjiang kaj mezaziaj landoj, tiel ke Dunhuang farighis trafika centro siatempe inter Chinio kaj Okcidento. En Tang-dinastio (618--907) la Silka Vojo atingis plenan prosperon de komercado kaj tiam en la prefektujo kolektighis multaj komercistoj. En la urbo funkciis specialaj instancoj por akcepti kaj fiksloghigi ilin. Viglis bazaroj de la mateno ghis la vespero. Chinaj komercistoj vendis silkajhojn, porcelanajhojn kaj teon, dum la alilandaj agaton, jadajhojn kaj pelton. Ofte vidighis la scenoj, ke hindaj artistoj prezentis programerojn kune kun dresitaj elefantoj kaj leonoj kaj prestidigitis surloke, Dunhuang-anoj vendis etmanghajhojn, chinaj rakontistoj rakontis historiojn kaj alilandaj misiistoj predikis religiojn.

    La antikva urbo Dunhuang allogas pli kaj pli multajn chinajn kaj alilandajn turistojn per siaj vidindajhoj, kiaj Wowachi-lago, el kiu trinkis laulegende "chielaj chevaloj" 2000 jarojn antaue, Bruanta Sablomonto, Lunarka Fonto kaj Mogao-shtonkavernaro. Lau statistiko, la nombro de chinaj kaj alilandaj turistoj, kiujn akceptis Dunhuang, kreskis je 30% chiujare ekde 1990.

    FONTO DE LA VIVO

    Dunhuang situas en profundo de dezerto. Tie, chirkau vilaghoj kaj kampoj, apud kanaloj kaj vojoj, kreskas poploj en du vicoj. Dikaj trunkoj formas muron kaj branchoj kaj arbedoj sub la poploj verdan kurtenon. Lokano diris, ke antaue en Dunhuang ventis tutjare, sed nun, dank' al forstoj, la rapido de vento malkreskis de 2.4 m/sek.al 1.9 m/sek. kaj sabloshtormo atakis ch.ok tagojn jare, duone malpli multe ol en la pasinteco.

    En la urbo chie estas budoj de fruktoj. La tieaj vinberoj kaj melonoj estas tre shatataj, precipe la tieaj retmelonoj estas bonodoraj kaj sukerorichaj. Tial la loko estas honorita kiel melona urbo.

    Danghe-rivero, kiu fontas el Qilian-montaro, nutras la urbon. Por malebligi dezertighon de la trafika centro la antikvuloj faris chion eblan. Historia materialo diras, ke en Tang-dinastio estis konstruitaj tie 37 kanaloj, en la prefektujo laboris shtatoficisto pri akvoutiligo kaj estis ellaborita kompleto da leghoj pri akvoutiligo. Dank' al plena utiligo de la rivero, plialtighis la grena produkto-kvanto, kiu ne nur kontentigis la bezonon de la prefektujo, sed ankau transportighis al aliaj lokoj de Chinio.

    Ni atingis Nanhu-distrikton kaj tuj rapidis al Wowachi-lago, kiu ricevas akvon el degelinta negho de Qilian-montaro. Per la akvo lokanoj irigacias vastan vinber-ghardenon. Ili diris, ke la irigacia kanalo estis konstruita de antikvaj chinoj.

    BRUANTA SABLOMONTO KAJ LUNARKA FONTO

    La Bruantaj Sablomonto majestas pro siaj ondantaj pintoj, kio donas pitoreskan pejzaghon.

    Estis tre malfacile surgrimpi la krutan sablomonton. Tamen turistoj chiamaniere klopodis por grimpi sur ghin kun la celo auskulti bruon de sablo. Tiu scivolemo aperis jam en la antikveco: La 5-an de 5-a monato lau la china lunkalendaro, Dunhuang-anoj surgrimpis la monton kaj iom poste kune malsupren glitis, kio donis tondran bruon audeblan malproksime. El historiaj materialoj estas konate, ke iam okazis, ke la sablomonto mughis somere, kaj ke nokte sur la monto videblis buntaj fajreroj. Bedaurinde, nun ne plu vidighas tiaj fenomenoj.

    La loghantoj de Shashan-vilagho proksime de la Bruanta Sablomonto vivtenas sin per turisma afero kaj chiuj familioj bredas kamelojn ja dispono por turistoj. Tagmeze la C sur la monto atingas 40 C kaj multaj reumatismuloj tiam venas sur la monton por fari sabloterapion.

    La Lunarka Fonto kviete ripozas en la sino de la Bruanta Sablomonto. Kiam brilas sur la chielo la lunarko, en la fonto chiam spegulighas ghia bela bildo. La fisho kaj herboj en la fonto estas oficinale uzataj kaj pro tio ghi portas la alian nomon Farmacia Fonto.

    Che la fonto staris antikva templo, el kiu audighis sonorado matene kaj tamburado vespere. Poste, ghi estis englutita de flusablo. Okcidente de la fonto maljuna monahhino loghas en kaduka domo. Dekojn da jaroj antaue, kiel oni diris, shi edzinighis kaj havis infanon, sed ne estas sciate, kial shi monahhinghis. Mi kun scivolemo iris viziti shin. Kvankam shi jam estas kaduka, tamen beleco ankorau videblas sur shia vizagho. Shi diris al mi, ke antau kelkaj jaroj shin trafis kancero kaj shi tamen ne mortis, char shi ankorau ne finplenumis la voton pri riparado de la templo. Chiutage post sutro-recitado shi descendas la monton por forpreni forjhetajhon che la fonto. Shi proponis al mi tason da teo, dirante: "Ghi estas infuzita en la font-akvo." La bongusta teo pensigis min, ke tiu chi maljunulino transvivis la malsanon eble dank' al la akvo.

    Plej mirindas, ke la Lunarka Fonto, kvankam chirkauita de flusablo, estas neniam englutita de ghi. Historia materialo konigas, ke en Dunhuang kvankam ofte ventis kaj la sablomonto movighis, tamen la sablo neniam atakis la fonton. Kaj plie, en la dezerto, kie la vaporokvanto estas 60-oble pli granda ol la pluvokvanto, la fonto neniam sekighas. Kiam mi forlasis la Bruantan Sablomonton en vespera krepusko, eklevighis sablo-vento de la montvalo al la montsupro. Mirinde, sableroj ne falis en la fonton!

    EN VESPERA FOIRO

    La nomita foiro estas fenestro por koni Dunhuang.

    Ghi lokighas ghuste sur sidejo de antikva bazaro. Por ree prezenti la antauan imponecon Dunhuang-anoj konstruis tie elegantan arkadon imite al tiu de Tang-dinastio. Ambauflanke de ghi staras po unu grandioza ceramikajha fresko, kun la titoloj "Komercado en Tang-dinastio" kaj "Sur la Silka Vojo". Shajnis, ke la antikva komerco dauras sur la budoj de gemoj kaj juveloj antau la freskoj. Sub fluoreskaj lampoj brilis diversaj komercajhoj: kristalaj okulvitroj de Dunhuang, jadaj kapkusenoj de Xinjiang, arghentaj pokaloj de la Interna Mongolio, lakto-kruchoj de Tibeto, kolchenoj de Birmo, tali-tranchiloj de Nepalo kaj juvelujoj de Hindio. Plej plachis al mi paro da delikataj tintiletoj. Je tusheto ili eksonis agrable kun orelplacha ehho. Mi kun plezuro achetis ilin kiel memorajhon.

    La 18-jara Ma, chiujare transportas buteron el sia loko al Tibeto kaj vendas ghin por acheti tie religiajn muzikilojn, kiaj korno, sonorilo kaj preghrado, kuprajn akvokruchojn kaj arghentajn braceletojn, tre shatatajn de alilandaj turistoj. Butero estas facile vendebla en Tibeto, char la tieaj temploj uzas buterajn lampojn kaj kultas budhostatuojn per buteraj floroj. En Lhasa li bone rilatas kun tibetaj pashtistoj kaj bonzoj kaj kun komercistoj en Hindio kaj Nepalo. Ne timante longan vojon, li komercas chefe por acheti nepalajn peltojn en Tibeto, el kiuj li faras vestojn kaj vendas ilin en Dunhuang. Kompreneble, nun nemalmultaj, kia Ma, vojaghas lau la Silka Vojo por fari komercadon.

    Preskau chiuj sidlokoj en tetrinkejo estis okupitaj. Vespere urbanoj post taga laboro kaj turistoj, lacighintaj de la grimpo de Bruanta Sablomonto, vizitis la tetrinkejon. Apud la fontano kun buntaj akvo-radioj ili sidas en apogsegho, manghante bakitajn melonosemojn kaj ghuante muzikon.

    De iu manghajh-budo audighis bruoj de drinkantoj en fingr-divena ludo. Drinkemaj Dunhuanganoj sin amuzas per tia ludo. En la gubernia kroniko tekstas: "Pro ekonomia prospero la Dunhuang-anoj vivis kompare luksan vivon. Bele vestitaj, ili ofte festenis kun multaj drinkajhoj..."

    La budoj proponas manghajhojn kun diverslokaj gustoj de Chinio. Tie oni povas ghui la sukon de la china dieta kulturo.

    La tieaj budoj plejparte estas entreprenataj de geedza paro. Mezagha Li Zhi kaj lia edzino proponas ekskluzive viandon preparitan en fajenca poto. La negranda fortika poto similas al antikva fajencajho. Chiuj potoj metighas sur milda fajro. Kiam bone stufighas la viando, la mastro tenajle portas la poton al kliento.

    Li Zhi diris: "Alilandanoj, precipe japanoj, ofte vizitas mian budon. Kiam ili venas, mi balbute alparolas ilin japane, tio povas allogi al mi pli da klientoj."

    Samkiel aliaj pli ol 600 budoj en la urbo, ankau tiu de Li Zhi estas multe vizitata. Chiutage, kiam ili finas sian laboron, regas jam profunda nokto. Hejmen reveninte, ili devas prepari sin por la morgaua laboro. Je la tria au kvara matene ili enlitighas kaj je la naua matene ili komencas labori en la budo. Li Zhi diris: "El laco venas plezuro por ni. Ni tre ghojas, se nia servo kontentigas la klientojn." Montrante fingre al la blanka chapo sur sia kapo, li daurigis: "Ghi, farita de mi mem, estas atesto de duaklasa kuiristo."

    Fakte, Mogao-shtonkavernaro allogas pli ol la urbo Dunhuang mem. Ghi estas arta paradizo, kiun mi vizitos dum mia sekva vojagho.

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16