Che Qilian-montaro

de PANG NAIYING

 

    Malrapide degelis negho sur Qilian-montaro. La akvo fluis malsupren. Chie verdighis herbejoj, flavis kolz-floroj... Dum jarmiloj Qilian-montaro nutris la Silkan Vojon per sia akvo. En la antikveco, kiam oni sentis fortan soifon, trapasante la vastegan Gobion, ili tre facile trovis vivoplenan oazon kaj sur ghi restis iliaj misteraj spuroj, kortushaj legendoj, richaj produktajhoj kaj nacioj kun apartaj moroj.

    GRANDA BUDHO-STATUO EN ZHANGYE

    la urbo Zhangye, en la meza parto de la Koridora Regiono Okcidente de la Flava Rivero, chiam ghuas la nomon loko abunda je fisho kaj greno sur la altebenajho. Ghi estis ne nur grava staplejo por komercistoj sur la Silka Vojo, sed ankau grava budhisma loko. Menciante la urbon, oni antau chio rememoras la argilan budho-statuon 35 m longan kaj 7.5 m larghan. Ghi estas la plej granda el la kushantaj budho-statuoj en Chinio. La budho-statuo kviete kushas en antikva templo kun delikate fermitaj okuloj.

    La templo konstruighis en 1098. Legendo diras, ke siatempe iu nobla bonzo faris meditadon tie kaj subite audis sonon sub la planko. Li faris foson kaj trovis antikvan statuon de kushanta budho inter flavaj brikoj kaj verdaj tegoloj. Pro tio la bonzo decidis konstruigi la Templon de Kushanta Budho-statuo... Post pli ol 100 jaroj iu mongola virino pia je budhismo tranoktis en la templo kaj naskis bebon, kiu poste farighis la unua imperiestro Kublajo (1215--1294) de Yuan-dinastio (1271--1368).

    Kiam Kublajo regis Chinion, la Silka Vojo estis movoplena. La giganta budho-statuo de Zhangye altiris al si multajn vojaghantojn, inter kiuj estis fama itala vojaghisto Marco Polo. En liaj vojaghnotoj legighas: "En Zhangye arbare staras temploj kun budho-statuoj ene... La plej granda el ili estas kushanta budho-statuo longa je dekoj da pashoj. Chirkau la budho-statuo staras multaj malgrandaj budho-statuoj ghin salutantaj."

    En la agho de 17 jaroj Marco Polo ekveturis orienten kune kun siaj patro kaj onklo kaj venis al Chinio post tri jaroj. Li rapide ellernis la chinan kaj mongolan lingvojn. Kublajo-Hhano shatis tiun saghan junan italon kaj komisiis al li gravajn taskojn. Marco Polo faris inspekton aliloke de Chinio. Li oficvojaghis preskau al chiuj famaj urboj de Chinio kaj iafoje funkciis kiel sendito de Chinio en aliaj landoj. Post 17 jaroj li revenis Italion kaj konigis sian vojaghon al iu verkisto, kiu komponis "Vojagho de Marco Polo". Kaj multaj europanoj sciighis pri pres-arto, kompaso, pulvo kaj bruligeblaj "nigraj shtonoj" sub la tero de Chinio. Poste iuj geografoj faris mapon lau priskribo en la libro. Itala navigisto Kolumbo, leginte la verkon, volis malkovri maran naviglinion al la Oriento. En 1492 li komencis sian ekspediciadon, komandante shiparon kaj kunportante leteron de la hispana regho al la china imperiestro, kaj fine li malkovris la novan kontinenton Ameriko.

    JIUQUAN, VINO KAJ JADA POKALO

    Nia auto forlasis la urbon Zhangye, veturis okcidenten ses horojn sur Gobio kaj eniris la antikvan urbon Jiuquan.

    Jiuquan estis unu el la kvar prefektujoj en la Koridora Regiono Okcidente de la Flava Rivero. Legendo diras, ke antau 2000 jaroj, en Han-dinastio generalo Huo Qubing, komandante pli ol 10000 rajdistojn, atakis la hunojn kaj akiris grandan venkon. La china imperiestro Wudi estis tre ghoja kaj donacis al Huo urnon da vino. Tamen la brava generalo Huo ne volis drinki sola kaj vershis la vinon en fonton, por ke la tuta armeo kune ghuu ghin. Jen pro tio la urbo ricevis sian nomon (en la china lingvo Jiuquan signifas vinan fonton).

    La fama fonto kushas oriente de la urbo je 0.5 km. Kvankam la klara fonto ne odoras vine, tamen tie estas forta bonodoro, char sur la fonto flosas multege da palflavaj oleastraj floroj... Antikvaj libroj notas, ke tiu chi fonto ne glaciighas, sur ghi chiam estas densa nebulo kaj la akvo estas dolcha kaj ideala por fari vinon.

    Vino akompanis la komandantojn kaj batalantojn en la Koridora Reginono Okcidente de la Flava Rivero ne nur en la celebraj tagoj por la venko, sed ankau en la ordinaraj tagoj. Ili, drinkante, ludis bivon en la kazerno. Jen batala korno eksonis kaj la drinko ludis rolon por soleni la komencon de ekspediciado. Drinkinte, ili do komencis la militmarshon en alta batalspirito, defiantaj la morton. Tia militista vivo spegulighis ankau en poemo de Tang-dinastio (618--907). En tiu poemo la unua verso estas "Vinbera vino, jadpokalo".

    Chinoj komencis fari alkoholajhon antau 5000 jaroj, tamen ne el vinberoj, sed el greno. Vinberoj origine kreskis en Europo. En helenaj legendoj la dio de vino estis ankau protektanto de vinberkulturantoj. El tio ni scias, ke okcidentantoj faris alkoholajhon el vinberojn en la komenco. Antau pli ol 2000 jaroj Zhang Qian, sendito de china imperiestro, kunportis en Chinion vinberojn post sia vojagho al okcident-aziaj landoj. Imperiestro Wudi rigardis tiun frukton kiel kuriozajhon kaj ordonis planti vinberujojn en la imperiestra ghardeno kaj sur fekundaj kampoj. Kaj en la koridora Regiono Okcidente de la Flava Rivero aperis vinber-ghardenoj. La alkoholajho el vinbersuko estas dolcha, bongusta. Oni lernis fari ghin en la regno Dayuan, kie aktivadis chielaj chevaloj. Historiaj libroj notas, ke la loghantoj de Dayuan, drinkemaj, estis lertaj en farado de vino, kaj tie multaj richaj familioj havis dekmilon da urnoj da vino, kiu bonodoris ech post dekoj da jaroj.

    La jada pokalo, bone konata pro la fama poemo de Tang-dinastio, estas farita el jado en Qilian-montaro. Tiaj pokaloj plejparte estas bluverdaj. Kun vino ene ili brilas sub la luno. Oni diras, ke la antikvaj chinoj preferis preni bongustajn manghajhojn per luksaj manghiloj. Bona vino en luksa pokalo faras la plej bonan medion por drinkado. La jado produktita en Qilian-montaro, delikata kaj diafana, estas tauga por fari pokalojn.

    GAJA VALO

    En la granda Tigra Valo de Qilian-montaro estis kviete, audighis nur lirlado kaj birda kantado. Ne trovighis vojoj kaj chie kreskis antikvaj arboj. La vepro kvazau giganta erinaco kauris sub maljunaj arboj. Sur la pendantaj pontoj super la rivereto ripozis grizaj kolomboj. Sur la herbejo belaj fazanoj instruis siajn idojn kapti insektojn... Je la momento nia auto estis haltigita de aro da gruntbovoj. La bestoj kushis sur la tero. Malgrau ke la shoforo kornis foje refoje, ili neniom movighis. Tio dauris plurajn minutojn. Fine la plej forta gruntbovo starighis, mallevis sian kapon, per sia korno ektushis la tegmenton de nia auto kaj malrapide foriris, gvidante siajn kunulojn.

    Tie vivas ankau cervoj kun blankaj gluteoj, dorlotataj de la tieaj juguroj. Vidinte nin, la cervoj tuj chirkauis nin. Sed post nelonge ili foriris eble kun bedauro, ke ni ne kunportis al ili manghajhojn.

    Qilian-montaro estas paradizo de sovaghaj bestoj. Tie vivas sovaghaj bestoj de proks. 60 specoj, tamen la cervoj kun blankaj gluteoj estas bredataj. Chiujare, fine de junio, venas reprodukta sezono de sovaghaj vervoj. Juguraj pashtistoj iafoje vidas forlasitan cervidon, portas ghin hejmen kaj nutras ghin per lakto de gruntbovo. La cervidoj akompanas pashtiston kaj ne volas forlasi la mastron ech post sia plenkreskado. Pashtisto diris al mi, ke por ke la cervidoj ne estu izolitaj, oni iam lasas aliajn cervidojn ilin akompani.

    Kun la kornoj la vircervoj aspektas tre bele. Kun alte levita kapo, ili staras sur montodeklivo kaj majeste rigardas chirkauen. Kiam ili iras tra arbaro, ili atenteme tenas la kornojn sur sia dorso, por ke la branchoj ne vundu ilin. Atakate, ili preferas rompi siajn kornojn ol ke la malamikoj ilin akiru.

    Kiam la cervinoj atingas sian adoleskantecon, sovaghaj cervoj iras al ili por parigho, sed ili iras for post nelonge, char ili alkutimighas al distrema vivo.

    JUGUROJ

    Mi kaj mia akompananto iris en la tendon de pashtisto An Limin, kiam tiu faris feran fornon. La fumtubo kondukas al terlito 0.3 m alta. Oni ne malkonstruas la terliton, kiam ili migras aliloken. An kaj liaj familianoj revenis hejmen antau nelonge de la vintra pashtejo. Li diris al mi, ke nun la migrado estas tre facila, char oni povas transporti grenon kaj tendon per auto. Sed li devas konduki siajn 200 shafojn por tio dum du tagoj.

    La tendo estas farita de An mem. En libera tempo li faris shnuron kaj teksis shtofon el gruntbovaj haroj kaj fine el ghi preparis tendon. Por fari ghin estis bezonataj tri jaroj. Tia tendo estas tauga por tralasi aeron, tial en somero en ghi ne estas sufoke, kaj en pluva tago la shtofo kuntirighas kaj farighas likimuna.

    Tiam revenis la edzino de An. Shi surdorse portis sekan bovfekajhon kolektitan sur la monto kaj shutis ghin en kavon. Proksime de ghi estis alia terkavo, kie kushis shafhundo. Shi diris al mi, ke shi volas fosi alian kavon, por ke la kokinoj demetu ovon en ghi.

    Revenis hejmen ankau la filo de An. Tiu 21-jara junulo pashtis motorcikle. Tiam li volis munti vento-energian generatoron por lumigo kaj telvidado. Lia fratino preparis buter-teron en fera poto sur tri shtonoj por regali nin.

    "Maljuna An, chu vi ne volas esti laboristo kaj loghi en etaghdomo?" mi demandis.

    "Mi preferas vivi nomadan vivon," li respondis.

    "Kaj vi, juna An?" mi turnis min al lia filo.

    "Mi volas, sed ne havas tian shancon. Kompreneble, mi shatas ankau pashtadon, char tio estas heredita de miaj prapatroj."

    La prapatroj de la juguroj kultis la chielan dion. En la unua monato de chiu jaro lau lunkalendaro kaj post la komencigho de autuno ili invitis sorchiston buchi bruton kaj kulti la dion, char ili opiniis, ke tio estas utila al favora klimato por pashtado kaj sekureco de la homoj kaj brutoj. La emblemo de la chiela dio estas maldika shnuro el gruntbovaj haroj kun diversaj kvastoj kaj koloraj tolrubandoj kaj pendanta tolsako plena de diversaj cerealoj. La sorchistoj havis che la okcipito maldikan harligon chirkauvolvitan per kolora rubando. Nun oni ne plu kultas la dion, tamen multaj maljunuloj daure petas konsilon de sorchistoj, perdinte shafon au renkontinte aliajn malfacilajhojn.

    La jugura etno havas historion de jarmiloj, tamen ghi ne havis skriban lingvon. La juguroj memoris aferon per nodado de shnuro kaj nombris per faboj, sed nun la juguroj havas siajn profesorojn kaj fakulojn. La juna generacio ne volas daurigi la antikvan vivmanieron. En la gubernia urbo ni vizitis iun novgeedzan hejmon. Kvankam la bopatrino preparis belajn kap-ornamajhon kaj veston por la novedzino lau la etna regulo, tamen la juna paro portis europstilan veston kaj blank-gazan robon respektive kaj faris memorigan foton.

    La juguroj estas nomada etno, kiu plurfoje migris lau la Silka Vojo kaj kunfandighis kun aliaj etnoj. La jugura etno nun nombras nur 12000 membrojn, kiuj plejparte vivas che Qilian-montaro.

    Antau 10 jaroj du hungaraj antropologoj-folkloristoj venis al la suda Gansu-provinco kaj faris tie esploradon. Ili hazarde renkontis iun juguron kun alta nazalo kaj profundaj okulkavoj, fiksis la rigardon al li kaj kun miro diris: "Se vi estus en Hungario, neniu kredus, ke vi estas chino." Vere, juguroj havas multon similan al tiu de hungaroj. La prapatroj de ambau flankoj kredis je saman-religio, faris auguradon per shafosto kaj kultis la chielan dion. Ili kantis popolkantojn kun similaj melodioj kaj tekstoj. En multaj popolrakontoj kun similaj intrigoj estas diablo malutila al la popolo. La du supre menciitaj fakuloj kredis, ke ili havas sangrilaton kun la juguroj.

    Tamen la evoluo de la sangrilato ne estas klara. Legendo diras, ke la prapatroj de la hungaroj, kiuj vivas che Danubo, iam nomadis en la Oriento. Legendo diras ankau, ke la juguroj havis plurajn branchojn. Iu el ili migris okcidenten, dum aliaj fiksloghighis che Qilian-montaro. En iu distrikto de Yongchang-gubernio, en la Koridora Regiono Okcidente de la Flava Rivero, vivas multaj homoj kun bluaj okuloj kaj blondaj haroj. Oni supozis, ke iliaj prapatroj estis membroj de romania ekspedicio, kies plejparto malsperis en Gobio. Nur kelkaj el ili atingis la regionon okcidente de la Flava Rivero. Ili edz(in)ighis al lokanoj kaj iliaj posteuloj farighis mikssanguloj.

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16