Hejmoloko de chielaj chevaloj

de PANG NAIYING

 

    Transirinte la monton Wushaoling, nia auto eniris kvazau en galerion de montoj: Sude ondas Qilian-montaro kaj norde etendighas montaroj okcidenten. Tie estas la fama Koridoro Okcidente de la Flava Rivero, kiu longas pli ol 1000 km kaj larghas de kelkaj ghis cent km. Ghi kondukas rekte al la Xinjiang-a Ujgura Autonoma Regiono.

    Antau 2000 jaroj la koridora regiono estis okupita de hunoj. Ili ofte prirabis ordinarajn loghantojn kaj mortigis komercistojn. Ili arestis Zhang Qian, senditon de la china imperiestro Wudi de la Okcidenta Han-dinastio (206 a.K.-- 24 p.K.) kaj sklavigis lin por dekkelkaj jaroj. En la jaro 121a.K. la imperiestro dufoje lanchis militon kontrau la hunoj kaj la china armeo forpelis ilin el la koridora regiono. La imperiestro starigis tie garnizonon kaj la prefektujojn Wuwei, Zhangye, Jiuquan kaj Dunhuang. Fakte, la nomadismaj hunoj chiuj estis lertaj rajdistoj kaj por ilin venki nepre necesis elstaraj chevaloj en la batalo, krom alta batalspirito de la soldatoj. Por tio imperiestro Wudi decidis transloghigi popolanojn de aliaj lokoj de Chinio al la koridora regiono, por ke tiuj chi bredu tie militajn chevalojn. Tial la regiono farighis fama chevalpashtejo de Chinio.

    ChIELAJ ChEVALOJ EN ChINION

    Post la malfermo de la Silka Vojo por imperiestro Wudi la plej urgha afero estis enkonduki bonrasajn chevalojn.

    Kiam Zhang Qian unuafoje vojaghis al okcident-aziaj landoj, li vidis bonrasajn chevalojn, kiuj shvitis kiel sangado, en Dayuan-regno, kaj poste li raportis tion al la imperiestro. Historiaj libroj notas, ke tiuj sang-shvitaj chevaloj sur altaj montoj de Dayuan estis malfacile kapteblaj. La tieaj loghantoj do lasis siajn kvinkolorajn chevalinojn pashtighi sur la montoj, Post kiam tiuj chevalinoj gravedighis, ili kondukis la chevalinojn hejmen kaj tiamaniere ili havigis al si sang-shvitajn chevalidojn, kiujn oni nomis siatempe chielaj chevalidoj.

    Post la duafoja vojagho en la menciitaj landoj Zhang Qian kunportis la donacon de la regho de Wusun-regno al imperiestro Wudi, t.e., 10 altajn kaj fortikajn chevalojn. La imperiestro tre ghojis kaj nomis ilin chielaj chevaloj. Poste la regho de Wusun-regno donacis al la china surereno 1000 bonrasajn chevalojn por svati sin al lia filino. Chi lasta kun ghojo konsentis la boparencighon.

    Kvankam imperiestro Wudi havis bonrasajn chevalojn doncitajn de la regno Wusun, li ankorau deziregis sang-shvitajn chevalojn kaj sendis acheti ilin en Dayuan per alta prezo. Tamen Dayuan-anoj rabis la trezorojn por la acheto kaj mortigis la senditon de la Okcidenta Han-dinastio. Imperiestro Wudi eksplodis de kolero kaj decidis milit-ataki Dayuan. Post kvar jaroj Dayuan malvenkis kaj petis armisticon kun bonrasaj chevaloj kiel kompenso. La armeo de Han-dinastio havigis 3000 bonrasajn chevalojn kaj revenis al sia lando. La china imperiestro ordonis konstruigi multajn cheval-restadejojn sur la revenvojo, por ke tiuj chevaloj ne tro lacighu de longdaura irado.

    Trovinte, ke la chevaloj de Dayuan estas pli bonaj ol tiuj de Wusun, la china suvereno donis al la lastaj la nomon Ekstrema Okcidento kaj al la antauaj la nomon Chielaj Chevaloj. Li verkis odon pri chieloj chevaloj. Wudi opiniis , ke la chielaj chevaloj estis donacitaj de la Dio kaj sekve ordonis fari "orajn cheval-hufojn" por soleni la felichon. Tio estas notita en historiaj libroj de Chinio. Post 2000 jaroj chinaj arkeologoj trovis du orajn chevalhufojn en la ruino de Shangli-chasejo destinita por Wudi. Chiu ora hufo pezas 500 gramojn.

    La chielaj chevaloj fiksloghighis en la koridora regiono. Ili ne nur faris gravajn meritojn por defendi la Silkan Vojon, sed ankau parighis kun chinaj chevaloj, tiel ke produktighis eminentaj specioj de chevaloj, dank' al tio la cheval-bredado de Chinio rapide disvolvighis.

    BRONZA GALOPANTA ChEVALO -- TREZORO EL ANTIKVA TOMBO

    Post kiam imperiestro Wudi havigis al si chielajn chevalojn, en Chinio aperis la legendo "Chevaloj galopas sur la chielo", kaj plie, oni faris ghian figuron el bronzo.

    Jen bronza chevalo. Ghiaj tri piedoj levighas kaj la kvara tretis birdon. La chevalo henas kun levita kapo. En antikva tombo de Wuwei ghi akompanis mortintan generalon pli ol 1700 jarojn. Kamparanoj trovis ghin en 1969, kiam ili fosis kanalon. En la tombo estis ankau aro da bronzaj charoj kaj argilaj militistoj.

    La bronza chevalo galopis tiel rapide, ke ghi facile kuratingis la flugantan birdon. La artisto lerte solvis mekanikan problemon, ke la chevalo 34.5 cm alta, 45 cm longa kaj 7.1 kg peza, perdinte graviton en galopado, firme staru sur la birdo.

    Elterigite, la bronza galopanta chevalo eksponighis en dekkelkaj landoj de Europo kaj Norda Ameriko kaj ricevis laudon de multaj vizitantoj. Pro tio la loghantoj de Wuwei sentis grandan fieron. En Chinio oni prenis la galopantan chevalon kiel emblemon de la china turismo kaj Wuwei-anoj faris pli grandan similan chevalon el bronzo, kiu majestas super la urbocentro. Ili diris kun fiero: "Nia chevalo estas la plej granda kaj plej bona en Chinio!"

    Wuwei estis la unua grava el la kvar prefektujoj. Ghi situas en la orienta parto de la koridora regiono. En la china lingvo la nomo Wuwei simbolas majestecon de imperiestro Wudi. Post kiam okcidentaj Chevaloj enkondukighis en Chinion, tie aperis granda foiro de bonrasaj chevaloj. Historiaj libroj diras, ke siatempe la chevalfoiro multe prosperis. Oni venis tien el diversaj lokoj de Chinio por acheti kaj rigardi chevalojn. Havigi al si altan bonrasan chevalon estis la plej fierinda afero por la tiamaj chinoj. Por la generaloj, kiuj servis en la armeo la tutan vivon, chevaloj estis plej gravaj. Ili preferis entombighi kun artefaritaj chevaloj post sia morto, char tio montris ilian militistan rangon. Jen kial en Wuwei-muzeo videblas ne nur elterigita bronza galopanta chevalo, sed ankau lignaj kaj argilaj chevaloj.

    En Wuwei mi hazarde trovis iun butikon de seloj, vipoj kaj jungiloj. La butika mastro tiam hufferis grandan chevalon.

    SOVAGhAJ ChEVALOJ SUR LA DEZERTO

    Sub la arda suno la dezerto Tenger estis morte silente. Ni entrudighis tien por rigardi sovaghajn chevalojn. La Esplora Centro de Pereontaj Bestoj nordoriente de Wuwei trovighas sur ghi.

    "Sovaghaj chevaloj preskau pereis en Chinio. La malmultaj bredataj jam perdis kapablon vivi sur dezerto. Ili rapide degeneras," diris s-ro Zhang Guoqi, vicestro de la centro. "Por la homoj la bestoj estas richfonto. Pereo de chiu ajn sovagha besto estas perdo por la homoj. Protekti sovaghan beston signifas konservi genobankon. Ju pli da tiaj bankoj, des pli da richfontoj."

    "Chu ne estas pli bone, se oni bredas sovaghajn chevalojn en fekunda loko?"

    "Ne, nia savado de sovaghaj bestoj ja celas gardi iliajn trajtojn kaj originajn genojn, por ke ili revenu en la naturon. Chi-flanke la homa bredado ne havas grandan signifon, tial nur en la primitivaj ekologiaj medioj ili povas retrovi la vivpovon sub la libera chielo. Se ni sukcesos gardi la genojn de sovaghaj chevaloj, ni povos reformi la hejmajn chevalojn per ili, Jen sovaghaj chevaloj mongolaj kaj tibetaj. Iliaj prapatroj parighis kun bonrasaj chevaloj enkondukitaj de eksterlande," diris s-ro Zhang kaj kondukis nin en vastan stalon. Tie mi vidis kelke de terflavaj sovaghaj chevaloj kun mallongaj hirtaj kolharoj. Aspekte ili diferencas de hejmaj chevaloj, tamen tute sen sovagheco.

    "Kiamaniere rehavigi al ili la naturan sovaghecon?"

    "Ni devas fari multon por tio. Nia bredejo estas tre vasta, tamen la bestoj alkutimighas nur al bredado en difinitaj horoj kaj lokoj. Ni do ofte shanghas la lokojn por chesigi la bredadon post unu au du jaroj kaj lasi ilin vivi en pli vasta bredejo, kie ni kulturas dezertajn plantojn, tamen nesufichajn, por ke ili mem serchu manghajhojn. Kiam ili multighos je certa kvanto en spontana produktado, ni lasos ilin vivi en la naturo..."

    "Chu ilin ne formanghos lupoj?" demandis mi kun maltrankvilo, rigardante la dezerton.

    "Alilandaj fakuloj trovis, ke la sovaghaj bestoj degeneras, se oni mortigas chiujn lupojn por protekti ilin, char lupoj manghas tiujn bestojn kiuj havas malfortan vivpovon. Tio helpas al ni plibonigi cheval-rasojn, sed nun ni ne povas lasi chiujn sovaghajn chevalojn en la naturon, char ili ankorau ne kapablas gardi sin mem."

    Ekventis, tamen en la stalo estis silento. Kiel mi deziris audi henadon de sovaghaj chevaloj!

    PAShTISTOJ

    La cheval-pashtejo Shandan inter Wuwei kaj Zhangye areas pli ol 2000 kvadratajn kilometrojn. Ghi eble estas la plej antikva shtata cheval-pashtejo de la mondo. En la Okcidenta Han-dinastio imperiestro Wudi starigis tie garnizonon kaj pashtigis chevalojn kaj de tiam ghi estis administrata sole de la registaro. En 450 p.K., kiam regis la Norda Wei-dinastio, tie vivis du milionoj da militaj chevaloj. Iu pashtisto sherce diris: "Nia pashtejo jam aghas pli ol 2000 jarojn kaj ghia unua estro estis imperiestro Wudi. Mi venis tre malfrue kaj, bedaurinde, mi ne vidis lin."

    Oni ja ne scias, al kiu generacio apartenas tiu pashtisto kun longaj vangharoj, tamen sur lia bruna vizagho mi vidis signojn de la malfacila pashtista vivo.

    Oni prave diras, ke la chevaloj ne grasighas sen manghi nokte, tial la pashtistoj devas labori tage kaj nokte. En la sekvanta tago post nia alveno ekblovis sur la altebenajho ventego kun miloj da tunoj da sablo. En palpebruma dauro malhelighis la chielo. Historia libro diras, ke iam estis la regno Heishui, kiu pereis en iu nokto pro tia ventego. Post la silentigho de la vento sur la stepo mi renkontis knabon revenintan de nokta pashtado. Plena de polvo tutkorpe, li diris tamen: "Ja estis bone, ke la vento blovis nur unu tagnokton kaj neniu chevalo perdighis." Kun miro mi rigardis lin, kaj chi tiu ekridetis: "Tio ne gravas, char antau maljunaj pashtistoj iam devis klopodi tri tagnoktojn en neghstormo por gardi chevalojn."

    La 53-jara Qiu Huaihe laboris kiel pashtisto jam 30 jarojn. Li diris: "Vintre estis ege malvarme. Mi devis kunporti botelon da alkoholajho en sino. Kiam mi estis malsata, mi ekbruligis cheval-fekajhon kaj varmigis glaciighintan manghajhon sur la fajro. Mi manghis neghon kaj trinkis alkoholajhon, kiam mi soifis. Poste mi faris neston en negho, en kiu mi iom dormis, envolvighinte en shafpelton..."

    "Tamen en pluva tago ni ne kuraghis dechevalighi, char tiam la feltajhoj, saturitaj de pluvakvo, pezis pli ol kvindek kilogramojn. Se ni dechevalighus, do ni ne plu povus surchevalighi," daurigis alia pashtisto.

    Nia interparolo estis rompita de kruda henado. Nigra chevalo, tre malobeema, alte levis siajn antauajn hufojn kaj laute henis. "Gi estas hibridigita Shandan-chevalo. Ni komencis hibridigi tiuspecajn chevalojn en la 50-aj jaroj, kiuj iam marshis kontinue 16000 km kaj transgrimpis la monton Tanggula 6000 m super la marnivelo," diris Xiao Han de la pashtejo. Li daurigis, ke en la moderna socio por trafiko kaj milito chevaloj ja ne estas bezonataj, tamen ni bredas milojn da bonrasaj chevaloj en la cheval-pashtejo Shangdan por konservi tiun richfonton.

    En la komenco de julio oni devas konduki la chevalojn en profundan monton. Somere la primitiva arbaro sur Qilian-montaro estas pashtejo richa je akvo kaj herboj. Tie la pashtistoj devas mem starigi tendon kaj fari fornon por prepari manghajhojn. Vespere ili trinkas alkoholajhon kaj manghas shafajhon sub kerosena lampo. En la profunda montaro ofte neghas matene, pluvas tagmeze kaj prujnas vespere. Sub la humidaj litkovriloj ili malfacile endormighas. La pashtistoj do faras kampfajron. Junuloj kantas popularajn kantojn kaj maljunuloj Shaanxi-ajn kantojn sub la luno.

    "Chevaloj estas niaj fidelaj amikoj," diris maljuna pashtisto." Kiam furiozas ventego, rajdchevaloj povas porti siajn mastrojn por trovi la disigitan cheval-gregon. Minacate de lupoj, la chevaloj ofte henas, prancas kaj iam kaptas chapon de la dormanta mastro por lin veki. En pluva nokto, kiam la mastro falas de sur rajdchevalo pro ebriigho, ghi do surgenuighas kaj lekas lin, por ke chi tiu vekighu kaj surchevalighu. Se la mastro vundighas, ghi do malghoje henas, por ke aliaj pashtistoj savu la vunditon..."

    Pro chio chi tio la pashtistoj amas chevalojn kiel siajn infanojn.

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16