Antau transiro de Wushaoling-monto

de PANG NAIYING

 

    Transirinte la Flavan riveron, ni daurigis nian vojaghon okcidenten. Post nelonge aperis antau ni la monto Wushaoling, 3561 m super la marnivelo, nepra irejo al la Koridora Regiono Okcidente de la Flava Rivero. Ni povus facile transiri la monton aute au trajne, tamen ni haltigis nin...

    ALLOGO FAR RUGHAJ ROZOJ

    Sur la frosta kaj seka Leusa Altebenajho, tamen tie en Kushui prosperas rughaj rozoj. Ghi estas fama produktejo de rozoj kaj roz-oleo de Chinio.

    Kushui situas en la gubernio Yongdeng, nordokcidente de Lanzhou. Historie ghi estis malgranda postiljona stacio che la Silka Vojo. Ni rapidis tien, tamen pro printempa malvarmo rozoj ankorau ne floris.

    Jam de la antikveco rozoj estas famaj en Chinio. Ilia hejmloko estis la nuna urbo Xi'an. Historiaj libroj notas, ke jam antau la Okcidenta Han-dinastio (206 a.K.-25 p.K.) tie kulturighis rozoj. Post la 7-a jc ili kreskis en multaj lokoj sude de Yangzi-rivero. En 1823 iu Kushui-ano kunportis de Xi'an al sia hejmloko eltranchitan branchon de rugha rozo kaj de tiam tiu florplanto enradikighis en la loko.

    En Kushui putakvo estas amara kaj richas fluoro. La loghantoj do akvumas florojn per degelinta negho el Qilian-montaro. Kun longatempa suna prilumado kaj favora grundo la akvumitaj rozoj kreskas pompe. En la meza kaj lasta tagdekoj de majo chiujare, kiam la rozoj disfloras, chie en la aero shvebas bonodoro.

    Rozo estas uzata ankau por aromigi konfitajhon, teon kaj vinon. Ghi efikas al sangocirkulado kaj malkongesto. En la festotagoj la tieaj virinoj preparas kukojn kun konfititaj rozoj por propra manghado kaj donaco al siaj parencoj. Tie oni regalas gastojn ankau per roza teo.

    Antau 20 jaroj oni sukcese produktis roz-oleon en Kushui kaj tiu antikva loko estis denove atentita de eksterlandaj komercistoj. Rozoleo estas fama aromajho. En la ternacia merkato oni achetas unu kilogramon da roz-oleo kontrau 1-4 kilogramoj da oro. En la mezo de la 80-aj jaroj la roz-kampoj de Kushui atingis 530 hektarojn kaj la produktokvanto de rozoj konsistigis 80% de tiu de Chinio.

    Por fari roz-oleon oni devas pluki rozojn frumatene, char tiam la floroj estas plej freshaj kaj plej aromaj. Pluki florojn estas okupon propra al virinoj. Frumatene, kun korbo sub la brako ili iras al rozghardeno kaj antau tagmezo ili jam portas korbojn da freshaj rozoj al la metiejo.

    CHINA "CIGANA VILAGHO"

    En la gubernio Yongdeng estas la vilagho Xuejiawan. Ghis hodiau oni ankorau ne scias pri la etna deveno de la vilaghanoj. Samkiel en la proksimaj lokoj, ankau la domoj en tiu chi vilagho estas leusaj. Kvankam ghi tute harmonias kun la Leusa Altebenajho, tamen ni rimarkis ghin. Ni vidis che la vilagha enirejo, ke chiuj beboj estas tenataj de viroj en la brakoj au sur la dorso.

    La viroj estis tre afablaj al ni, scivolemaj vizitantoj. "Kie estas la patrino de la infano?" mi demandis iun viron, "Shi iris viziti parencojn," respondis la viro. "Kie estas la avino de la infano?" mi turnis min al alia viro, kiu tenis sian nepinon je la mano. "Shi iris viziti parencojn," respondis la samon la maljunulo. Mia akompananto diris al mi, ke tie la vortoj "iri viziti parencojn" signifas "fari auguron". Char oni ne shatas rekte paroli pri la aferoj de virinoj.

    La virinoj de Xuejiawan-vilagho migras de generacio al generacio kaj vivtenas sin per augurado. Pro tio oni nomas ilin chinaj ciganoj. De kie ili venis, neniu scias. Tamen oni estas certa, ke iliaj prapatroj iam faris auguradon por komercistoj, veturigistoj kaj turistoj che la Silka Vojo.

    La auguristinoj estis vestitaj aparte. Kun alta hartubero sur la kapo tegita per longa nigra tuko, ili portis robon kun larghaj manikoj, lozan pantalonon kun striktaj krurumoj kaj boat-formajn shuojn kun nub-formaj brodajhoj. Tamen nun tre malmultaj portas tiajn vestojn.

    Oni diris al mi, ke ilia augurado estas trafa. Ni do intencis provi tion. Ni serchis auguristinon, sed vane. Fine ni venis en la hejmon de 84-jara maljunulo. Li sidis sur longa terlito. Informighinte pri nia intenco, li diris al mi, ke lia filino laboras en urbo, kaj en la hejmo ne estas ankau lia bofilino. "Chu vi bonvolus auguri por li?" nia akompananto fingre montris al raportisto s-ro Han. La maljunulo ghoje jesis. Pririgardante la vizaghon de s-ro Han, li demandis pri ties naskightado kaj horoskopo. Li pririgardis liajn manojn kaj ekmurmuris. Nia akompananto diris al mi, ke tio, kion li murmuris, estas slango.

    La vilaghanoj de Xuejiawan ne edz(in)ighas al hanoj, por ke ne malkashighu la sekreto de auguro. Antau la edzinigho de filino la gepatroj dotas shin per bastono kaj tolsako, simbolo de vivtenilo post la edzinigho.

    En la loko, kie ne troveblas virinoj, la viroj faras dommastrumadon: flegi infanojn, prepari manghajhojn ktp. Ili estas multe pli liberaj ol la virinoj, kiuj klopodas por chiutaga vivo.

    Fakuloj tre interesighas pri la etna deveno de la loghantoj de Xuejiawan. Pri tio ili havas malsamajn opiniojn. Iuj diris, ke ili estas indighenaj mjauoj. Aliaj asertis, ke ili estas posteuloj de la antikvaj ekspedicioj. Triaj opiniis, ke ili estas posteuloj de la antikvaj ciganoj el la Okcidetna Azio.

    BELA STEPO ZHAXIXIULONG

    Kiam antau niaj okuloj aperis la bela stepo Zhaxixiulong kaj blankaj gruntbovoj sur ghi, ni sentis grandan ghojon kaj tuj mallacighis.

    La stepo estas la plej fekunda en la Tianzhu-a Tibet-nacia Autonoma Gubernio. Tiam la verdverdaj herboj kovris la stepon, sur kiu pashtighis blankaj gruntbovoj.

    Gruntbovoj estis meritoplenaj gransportantoj sur la Silka Vojo. Antikve la komercaj karavanoj detransiri la monton Wushaoling. Malsataj, ili trinkis gruntbovan lakton, kaj malvarmaj, ili sin kashis en tendoj el gruntbova felto. La blankaj gruntbovoj vivantaj en la tibet-nacia regiono sub la monto estas raraj en la mondo. Ili kapablas iri 30-40 km chiutage sur alta monto, portante pli ol 100 kg da shargho sur la dorso. Oni nomas ilin boatoj sur altebenajho.

    Pashtistoj sherce diris al mi, ke la gruntbovoj blankighis, trinkinte sanktan akvon de sur la neghkovrita monto Maya, 4440 m super la marnivelo, sude de Wushaoling. Sur la monto kushas la Chiela Lago. Legendo diras, ke paro da knabinoj batis la chielan tamburon por veki la drakoreghon en troseka jaro, kiam la stepo velkighis. La drakoregho vekighis kaj faligis abundan pluvon. La knabinoj savis la vivantojn sur la stepo el danghero de morto, sed ili transformighis en la Chielan Lagon. De tiam la 5-an de la kvina monato, chiujare, lau la luna kalendaro, la pashtistoj kolektas sovaghajn florojn kaj sausureojn (Saussurea involucrata) kaj jhetas ilin en la lagon por rememori ilin.

    EN ZHAXIXIULONGXIANG

    En la nomita loko vivas ekskluzive tibet-nacianoj. Tie chiu familio bredas 70-80 blankajn grutbovojn kaj ch. cent shafojn. Ili vivtenas sin per pashtado, tamen ne plu vivas nomadisme. La fiksloghejo estas che la vintra pashtejo. Ili ne nur pashtas, sed ankau terkulturas. Somere la pashtistoj pashtas fore de la loghejo.

    Ni vizitis la hejmon de pashtisto Wama Cairang. Lia loghdomo ne multe diferencas de tiu de hanoj. Sur la pordo de la domo vidighas ankau rughaj versparoj por festotago. Se ne estus selo, pendanta sur muro de la ekstera chambro, ni ne ekscius, ke li estas posteulo de tibetano. En la hejmo de Wama odoras butera teo. En la korto pendas bovajho sekigata kaj ekster ghi stokighas bovfekajho por hejti. Tiam la edzino de Wama hejtis la fornon per la fekajho kaj komencis prepari por ni buteran teon.

    La bonodora butera teo estis farita el lakto de blanka gruntbovo. Wama diris: "Nun estas tempo, kiam la gruntbovinoj mamnutras siajn idojn, alie mi melkus pli da lakto por fari el ghi jahurton por vi."

    La pashtejo de Wama estas bazo por selektado de bonrasaj gruntbovoj en Gansu-provinco, tial li tre zorgas pri bredado de blankaj gruntbovoj. Li ne nur legas librojn pri bredado, sed ankau petas benon de Budho: Li pendigis blanktolajn flagojn kun tibetlingvaj sutraj vortoj rughajn tolstriojn. Li diris al mi, ke tio celas forigi malfelichon kaj protekti la bestojn.

    La braveco de tibetaj pashtistoj en surchevala pafado plene montrighas en rajdkonkurso sur la stepo. Al la konkurso partoprenas rajdistoj de pluraj nacioj, tamen la regularo bazighas sur la tibet-stila. Oni premias la unuajn 13 rajdistojn. La 13-a estas ech pli glora ol la unua. Li estas salutita de chiuj aliaj kaj ricevas pli da blankaj rubandoj ol aliaj. Legendo diras, ke antau 1300 jaroj la tibeta reganto Sunzamkampo ordonsi okazigi rajdkonkurson por bonvenigi princinon Wencheng de Tang-dinastio, kiu venis al Tibeto por edzinighi al li. Li persone partoprenis la konkurson kaj invitis la princinon esti jughanto. Rezulte, Sunzamkampo ricevis la 13-an lokon. Por montri sian estimon kaj amon al la tibeta reganto, princino Wencheng decidis premii la unuajn 13 sukcesintoj en la rejdkonkurso. Krom la premiajho, shi persone prezentis al Sunzamkampo ankau blankan rubandon. Poste, memore al la amikeco inter la tibetanoj kaj hanoj, oni chiam obsevas tiun chi regularon.

    En la konkurso la plej interesa estas marshokonkurso sur chevaloj. Oni konkursas ne nur pri rapido, sed ankau pri chevaliro: Chiuj chevaloj devas samtempe pashi per samflankaj piedoj kaj ne devas fari eraron. La moro dauras de la antikva Chinio.

    Wama diris al mi, ke chiuj pashtistoj amas chevalojn, sed nun por ili rajdado sur chevalo estas malofta, tial oni lasas la chevalojn pashtighi sur malproksimaj herbejoj kaj post kelkaj monatoj rigardas ilin tie.

    Informighinte, ke ni preparas nin por transiri Wushaoling-monton. lokanoj konsilis al ni: "Vestu vin pli multe por ne malvarmumighi."

    Vere, sur la monto frostis somere. En lanvesto mi ankorau ne povis rezisti kontrau la malvarmo. Mi vere enviis la pashtiston, kiu en feltajho pashtis shafojn sur la stepo. Sub la lazura chielo li kun siaj shafoj migris malproksimen...

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16