Eterne charmas la Silka Vojo

de CHE MUQI

 

    En mia pli-ol-40-jara raportista vivo mi vizitis preskau chiujn partojn de Chinio, i.a. la vojagho al la Nordokcidento estas neforgesebla kaj fierinda por mi.

    Mia vojagho al la Nordokcidento dauris 7 monatojn en 1978 kaj 1979. La itinero komencighis de Xi'an, trairante Gansu-provincon, kaj finighis en la Xinjiang-a Ujgura Autonoma Regiono. Mi vizitis la Nordan kaj Sudan Xinjiang, rondiris chirkau la dezerto Taklimakan, rigardis la tieajn historiajn objektojn kaj serchis postsignojn de la kultura intershangho inter la Oriento kaj Okcidento. Mi vojaghis per jhipo kaj iafoje ankau rajdis sur kamelo kaj azeno.

    17 jaroj pasis post la vizito, tamen en tiu longa tempo la pejzaghoj sur la Silka Vojo multfoje aperis en mia memoro. Kial la vojagho tiel charmas min?

    KURIOZAJ PEJZAGHOJ

    La Nordokcidento, transpasita de la Silka Vojo, estas aparte charma kompare kun aliaj lokoj de Chinio pro sia vasteco, krudeco kaj imponeco.

    Kiam mia jhipo iris profunden de Tianshan-montaro, la aero farighis pli kaj pli fresha, pejzaghoj pli kaj pli variaj. la jhipo malrapide transgrimpis monteton. Antau miaj okuloj aperis grandioza pejzagho.

    Sur la stepo prosperis floroj rughetaj, purpuraj, palflavaj kaj blankaj, kiuj formis mirindan bildon. Verdaj piceoj kovris la montvalon. Inter la piceoj kaj la nebkovrita monto sidas alia monteto kvazau tegita de giganta tapisho ore brilanta sub la suno. Fakte, la pejzaghon faris prosperaj kolzfloroj. Sur la lazura chielo blankaj nuboj shvebas samkiel flugantaj feinoj en vesto kun longaj manikoj.

    Mi estis ravita de la pejzagho kaj bedauris mian mankon de muzika talento. Alie, mi certe komponus belan muzikon por prikanti Tianshan-montaron, fierindajhon de la Okcidento.

    Sur la vojo mi foje refoje trafis neatenditajn pejzaghojn, kiuj ne nur ekscitis miajn sensojn, sed ankau skuis mian animon.

    Ambauborde de la rivero fluanta de Kunlun-montaro al la dezerto, la autunaj poploj (Popular diversifolia) estis aparte charmaj. Rigardate de malproksime, ili similis ne al arboj, sed al pompaj bukedoj.

    Pli antaue, subite malaperis la subtera akvo, kiu nutris la plantojn. Tie ech vivofortaj poploj velkis. En la poplaro mi vidis, ke sur la velkintaj branchoj tute ne vidighas folioj. Mi sentis, ke tie regis la Morto, tamen kun miro mi trovis, ke chiu velkinta poplo obstine etendas siajn trunkon kaj brakojn supren, kvazau ili farus kolektivan apelacion. En la morta silento mi kvazau audis fortan krion: " Ni volas vivi! Ni volas vivi!"

    BUNTAJ NACIAJ MOROJ

    La nacimalplimultaj moroj en la Nordokcidento estas alia granda allogo por la vizitantoj.

    En la jaro 139 a.K., kiam Zhang Qian oficvojaghis al la Okcidento, sude kaj norde de Tianshan-montaro vivs dekoj da malgrandaj regnoj. La loghantoj okupighis pri agrikulturo au pri pashtado kaj ili plejparte estis saini-oj.

    En la longa historia periodo la popolanoj venintaj el orientaj kaj okcidentaj landoj kunfandighis kun la tieaj loghantoj kaj formis la hodiauajn pli ol 40 nacimalplimultojn en Xinjiang, interalie, la ujguroj kaj kazahhoj estas grandnombraj.

    Lau aspekto oni malfacile distingas ujguron. Iuj el ili havas flavan hauton kaj brun-nigrajn okulojn, tre similajn al tiuj de hanoj kaj mongoloj, kaj aliaj havas profundajn orbitojn, altan nazon, kashtanajn harojn kaj bluajn okulojn, tre similajn al tiuj de irananoj kaj turkoj.

    La diverseco de la hautkoloroj kaj vizaghoj elble devenas de la nacia intershangho kaj asimiligho en la historio.

    La prapatroj de ujguroj estis hujhe-oj, kiuj origine loghis che Bajkalo. Meze de al 9-a jc. la hujhe-a hhan-lando estis pereigita kaj ghiaj loghantoj plejparte migris okcidenten kaj fiksloghis sude de Tianshan-montaro. En la longa tempo ili asimilighis kun la tieaj indighenoj kaj poste kun tubo-anoj, chidanoj, mongoloj kaj hanoj, kiuj transloghighis en la lokon, kaj iom post iom farighis la hodiauaj ujguroj.

    La kazahhoj plejparte estas nomadoj. Ili heredis la kutimojn de la antikvaj rajdemaj nacioj kaj amas migradi. Ili, naturamaj, romantikaj, senghenaj kaj bravaj, inklinas al libereco. Kun scivolemo mi gastis che ili kaj estis varme akceptita de la ghentilaj kaj fervoraj pashtistoj. Tie mi manghis varman stufitan shafajhon, trinkis dolch-acidan kumison, rigardis amuzan ludon de konkura kapto de shafo, partoprenis kanto-konkurson de viroj kaj virinoj. Kaj la plej neforgesebla estis solludo far maljuna pashtisto. La orelplacha melodio shvebanta super la senlima stepo dronigis min en dolchan meditadon.

    Ujguroj ja estas lertaj en kantado kaj dancado, shibeoj en arkpafado, taghikoj en flutado kaj kirgizoj en teksado de koloraj tapishoj. Ili chiuj havas siaj apartajn trajtojn. Estas tre ghojinde por mi studi ilian originon kaj auskulti iliajn popolajn rakontojn.

    KRISTALIGHO DE LA ANTIKVA KULTURO

    La Silka Vojo kunligis la chinan kulturan sferon kun la romana, greka, araba kaj hinda. Ghi estis ankau vojo, lau kiu popularighis la gravaj religioj budhismo, islamismo kaj kristanismo. Pere de la vojo eksportighis okcidenten silkajhoj, teo, porcelanajhoj de Chinio kaj ghiaj kvar grandaj inventoj, dum kukumo, spinaco, ajlo, vinbero, juglando, granato kaj aliaj fruktoj kaj legomoj, kaj precipe kotono kaj kotonaj shtofoj pli popularaj ol silkajhoj, estis enkondukitaj de Meza Azio kaj Europo en Chinion. Tiu eksporto kaj importo multe influis la mondon. La granda merito de la vojo kushas en tio, ke pere de ghi la materia kaj spirita civilizacio de la Oriento kaj la Okcidento intershanghighis, kio multe oportunis la homan vivon de la Oriento kaj la Okcidento.

    Mi komencis la vojaghon kun profunda sento al la Silka Vojo, kaj la vodajhoj sur la vojo profundigis mian konadon pri ghi.

    Kun plena seriozeco mi iris chirkau la antikva urbo de Ming-dinastio (1368-1644) por serchi la restajhon de Kaiyuan-pordego de Chang'an, la chefurbo de Tang-dinastio, kiu siatempe funkciis, kiel komenco de la vojo. Mi vizitis ankau la antikvan urbon Gaochang en Turpan, Xinjiang. De alta teraso mi rigardis chirkauen kaj vidis ekskluzive ruinigitajn domojn kaj murojn, kiuj kovris 2 milionojn da kvadrataj metroj. Tio estas la plej granda restajho, postlasita de la Silka Vojo.

    Mi alte taksis la historiajn objektojn elterigitajn ambauflanke de la Silka Vojo, char chiu el ili montras apartan socian fonon. Chiuj historiaj objektoj konigas la kulturan historion de la vojo.

    En la Xinjiang-a Muzeo eksponighas amaso da bone konservitaj antikvaj silkajhoj kun charmaj bildoj. Ili estas faritaj en multaj dinastioj kaj la plej antikvaj inter ili estis faritaj en la Orienta Han-dinastio (25-220).

    Kameloj estis chefa transportilo sur la Silka Vojo. Estis elterigitaj diversloke multaj kamelfiguroj. Inter ili la plej interesa estas trikolora terakota kamelo portanta 5-membran orkestron. Tiu bela kaj pensiga metiartajho konservighas en la Shaanxi-a Muzeo.

    La kamelo kun kolo alte tenata rigardas malproksimen. Sur la ghibo sidas 4 personoj, ludantaj fluton kaj bivon, staras unu persono kantanta. Estas rimarkinde, ke en la 5-membra orkestro 3 estas okcidentanoj kun profundaj orbitoj kaj longa nazo, dum la aliaj portas han-nacian kostumon. Tio montras, ke sur la Silka Vojo la okcidentanoj kaj orientanoj vivis en harmonio.

    BELAJ SHTONKAVERNAJ TEMPLOJ

    La grandnombraj shtonkavernaj temploj faris la antikvan Silkan Vojon pli bela.

    Budhismo naskighis en Hindio. En sia disvastigho sur la Silka Vojo ghi postlasis multajn shtonkavernajn templojn destinitajn por doni preghejon al la bonzoj kaj budhistoj en la komenco, sed la chefa celo estis faciligi predikadon de budhismo. En la temploj la budhaj kaj bodisatvaj statuoj estis belegaj kaj la freskoj grandiozaj. Ili estas utilaj por pli bone propagandi la religion. Jen pro tio la plej altnivela arto estis uzata siatempe. Tamen kun pado de jarcentoj preskau chiuj shtonkavernoj estis serioze detruitaj, tamen la postlasitaj skulptajhoj kaj freskoj estas kultataj de la postaj religianoj kaj laikoj pro sia arta nivelo.

    La shtonkavernoj havas ankau historian valoron. La enhavo de la skulptajhoj kaj freskoj en la shtonkavernoj estas chefe pri budhismo, tamen la figuroj de budhoj kaj bodisatvoj kultataj de la religianoj spegulas tiujn de la vivaj homoj en la mondo. La paradizo en la budhismaj sutroj ja estas kristaligho de la luksa vivo de la homa mondo, tial la arto de shtonkavernaj temploj konservas vivajn bildojn de la krotegoj kaj urbaj merkatoj de diversaj dinastioj. La modernaj homoj povas surscenigi la palacan vivon de Tang-dinastio konsultante sole la bildojn de konstruajhoj, mebloj, instrumentoj, dancoj kaj kostumoj sur la freskoj en Mogao-shtonkavernaro.

    La sistema esplorado pri la shtonkavernaj temploj sur la Silka Vojo konigas la publikon pri la kultura intershangho kaj asimiligho inter la Oriento kaj la Okcidento en la antikveco.

    Shtonkavernaj temploj originis en la Hinda Duoninsulo. Dank' al orienten-ekspediciado de Aleksandro, la roma kaj greka kulturoj estis pli frue enkondukitaj en la lokon, tial la tiea shtonkaverna arto estas evidente influata de la mediteranea civikizacio. Post tio la shtonkaverna arto disvastighis orienten lau la Silka Vojo kaj asimilighis kun la hana kulturo de Xinjiang, Gansu kaj aliaj lokoj de Chinio.

    Kiam mi unuafoje vizitis Mogao-shtonkavernaron, mi estis tute ravita de la Giganta Kushanta Budho en la kaverno n-ro 158 por ghia mistera kvieteco. La harfasono, frunta nevuso kaj robo de la Kushanta Budho montras, ke li estas hindo, tamen lia vizagho estas tiu de tipa china reghido, dum la bildoj sur la kapkuseno estas de persa stilo: paro da bildoj staras vizagho kontrau vizagho en perlaroj. La bildo montras la versimilecon kaj graciecon de la greka skulpturo.

    La shtonkaverna arto konigis la mediteranean kaj hindan kulturon al la Oriento kaj tie asimilighis kun la chian kulturo. Se oni komparas la diverslokajn shtonkavernajn templojn ambauflanke de la Silka Vojo, oni do trovos, ke ju pli ili estis malfure konstruitaj, des pli multe ili portas evidentajn chinajn trajtojn.

    En mia hejmo pendas portreto de budho en Mogao-shtonkavernon n-ro 158 kaj portreto de bodisatvo kun persaj trajtoj de la Kumtola Shtonkaverno. Ili rememorigas min pri mia vojagho lau la Silka Vojo.

(C) China Internet Information Center   (China Interreta Informa Centro)
E-mail:
webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68996214/15/16