中文    |    English    |    Français    |    Deutsch    |    日本語    |    Русский язык    |    Español    |    عربي    |    한국어    |    BIG5  
Malnova Paĝaro >>
Ĉefpaĝo Esperantujo Socia Vivo Kulturo Ekonomio Olimpikoj kaj Sporto Scienco kaj Eduko Medicino Vojaĝo tra Ĉinio Kalejdoskopo Amikaj Rilatoj Inter Ni
Julio
2011-06-24


 

    02: Amika Tago & BAVELO-Migrado en Offenburg, Germanio. Ĉiujara tuttaga migrado en la bela naturo de la Nigra Arbaro. * Baden-Virtemberga Esperanto-Ligo (BAVELO). TTT-paĝo: http://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo-arangoj/bavelo-migrado/invito.php; retpoŝto: migrado2011@esperanto-bw.de.

 

    02-10: NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto en La Jolla, Usono (Kalifornio). * Esperantic Studies Foundation. TTT-paĝo: http://esperanto.org/nask/; retpoŝto: eddyellen@ aol.com.

 

    03-10: Internacia Junulara Lingvotendaro, IJL en Jászberény, Hungario. Matene lernado, posttagmeze ekskursoj kaj plaĝumado. TTT-paĝo: http://ijl.atw.hu/eo.html; retpoŝto: hferenc@pr.hu.

 

    03-13: Renkontiĝo de Amikoj – RA ĉe la maro en Tarhankut, Krimeo, Ukrainio. Venu por ĝui la tempon inter esperantistoj ĉe la Nigra Maro, lerni Esperanton kaj sportumi. * Katerina Arbekova, a/ja 107, RU-630078 Novosibirsk, Rusio. TTT-paĝo: www.ra.nsk.ru; retpoŝto: katka8@ngs.ru.

 

    03-16: 59-a Somera Esperanto-Tendaro en Lan čov, Ĉeĥio. 1-a etapo apud la Vranov-lago. TTT-paĝo: www.set-lancov.cz; retpoŝto: podhradska@volny.cz.

 

    04-13: Dua Esperanta teatra staĝo en Minsko, Belorusio. Dektaga intensa teatra trejnado gvidata de spertaj instruistoj de la Akademio de Artoj de Minsko. * Asocio Morgaŭ la

Printempo, 14 rue de la Tour d'Auvergne, FR-75009 Paris, Francio. TTT-paĝo: www.dlptheatre.net/; retpoŝto: morgau.la.printempo@gmail.com.

 

    05-09: Staĝo en Kvinpetalo: Esperanto kaj Turismo. * Kvinpetalo, 15 rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel.: +33 (0) 549 034 314; TTT-paĝo: http://kvinpetalo.org/spip.php?rubrique2; retpoŝto: informoj@kvinpetalo.org.

 

    05-15: VI-a Internacia Junulara Arta Festivalo en Sozopolo, Bulgario. * Lasto Nikov, Bul. Slivnitsa 204, BG-1202 Sofia, Bulgario. Tel.: +35929835084, +359 888 031350, +359 899 882261; retpoŝto: lasto@mail.bg.

 

    08-12: Esperanto-remtendaro ĉe la rivero Brda en Polio. Bonetosa boatumado en kompanio kun maks. 20 homoj. TTT-paĝo: http://remado.esperanto.org.pl/?q=eo; retpoŝto: oczykota@gmail.com.

 

    09-14: 8-a TAKE, Tutamerika Kongreso de Esperanto en Sao Paulo, Brazilo. Samtempe kaj samloke 46-a Brazila Kongreso de Esperanto kaj 31-a Kongreso de Brazila Esperantista Junulara Organizo, BEJK. TTT-paĝo: www.easp.org.br/kongreso; retpoŝto: sudastelaro@gmail.com.

 

    09-16: 47-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-47) en Priekuli (Cēsu-distrikto). Temo: "Folkloro dum jarcentoj". * Latvia Esperanto-Asocio, Margarita Želve. Tel.: +371 26407174. TTT-paĝo: www.esperanto.lv; retpoŝto: margarita.zelve@gmail.com.

 

    09-17: Jubilea kongreso de Aŭstralia Esperanto-Asocio en Adelajdo. Temo: "100 jaroj de Esperanto en Aŭstralio. Kaj nun?" Prelegoj: H. Tonkin, T. Steele kaj aliaj. Koncerto de JoMo, teatra kaj kanta konkursoj, ekskursoj. * Katja Steele, 143 Caulfield Ave, Clarence Gardens SA 5039, Aŭstralio. TTT-paĝo: http://aea2011kongreso.ning.com; www.sa.esperanto.org.au.

 

    10-13: Esperanta Kinofestivalo en San-Paulo, Brazilo, dum TAKE. TTT-paĝo: http://kinofestivalo.org/.

 

    11-16: Somera Esperantokurso en Lesjöfors, Svedio. Infangrupo kaj 3 niveloj por plenkreskuloj, 6 horoj da instruado ĉiutage kun spertaj internaciaj instruantoj. * Esperanto-Domo, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. TTT-paĝo: www.algonet.se/~egarden/; retpoŝto: egarden@esperanto.se.

 

    12-16: Internacia natur-amika renkontiĝo: Miraklo de dunoj kaj aer-miraĝo en la Suda Gobio, Mongolio. Renkontiĝo en la suda parto de Mongolio, por ekkoni la vivkutimojn de kamelbredistoj kaj ĉevalistoj. * Batzaya, P. O. Box 57, MN-10646 Ulaanbaatar, Mongolio. TTT-paĝo: http://www.gobitours.com/; retpoŝto: batzaya@rambler.ru.

 

    14-21: 67-a IJK, Internacia Junulara Kongreso en Kievo, Ukrainio. * Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo kaj TEJO, Mikaelo Lineckij. Tel.: +38 (044) 2231255, +38 (063) 8493193. TTT-paĝo: www.ijk-67.retejo.info/; retpoŝto: ijk-67@ukr.net.

 

    14-21: 77-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (IKBE) en Olomouc, Ĉeĥio. Temoj: "Plibonigado de aliro al kulturaj aranĝoj por blinduloj" kaj "Kiamaniere trovi taŭgajn rimedojn por allogi gejunulojn al studado de Esperanto por plifortigi nian movadon?" TTT-paĝo: http://libe.narzan.com/Esperanta%20 ligilo/2011/0211.htm; retpoŝto: priborsky@braillnet.cz.

 

    16-22: Kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) en la granda ĉefepiskopa ĉefseminario apud la katedralo en la urbocentro de Zagrebo, Kroatio. Jara kongreso de romkatolikaj esperantistoj malfermita al ĉiuj. TTT-paĝo: www.ikue.org/kong2011/index.htm; retpoŝto: IKUE kroatio2011@gmail.com.

 

    17-23: Pedagogia semajno en la kastelo Grezijono, Baugé, Francio. Seminario kun prelegoj (Esperanto en la oficiala edukadsistemo), intensaj E-kursoj, FEIekzamenoj, koncerto. * Kulturdomo de Esperanto, Chateau du Grésillon, FR-49150 St. Martin d'Arcé, Francio. TTT-paĝo: http://gresillon.org/spip.php?rubrique 8〈=eo; retpoŝto: kastelo@gresillon.org.

 

    17-23: 44-a ILEI-Konferenco en Kopenhago, Danio. Temo: "Lingva politiko kaj lingvaj rajtoj en edukado kaj scienca komunikado". TTT-paĝo: www.ilei.info//agado/Kopenhago2011.php.

 

    17-30: 59-a Somera Esperanto-Tendaro en Lan čov, Ĉeĥio, apud la Vranov-lago. 2-a etapo. * (vidu 03 jul).

 

    18-23: Staĝo en Kvinpetalo: Praktikado de la lingvo. Komencantoj kaj 2a-grada nivelo. * (vidu 05 jul).

 

    18-23: Hamburga Somero 2011 en Hamburg, Germanio. Internacia renkontiĝo "survoje al Kopenhago". Temo: "Hamburgo –mediprotekta ĉefurbo de Eŭropo 2011". * Ralph Glomp, Wandsbeker Chaussee 185b, DE-22089 Hamburg, Germanio. TTT-paĝo: www.esperanto-hamburg.de/hoso; retpoŝto: somero@esperanto-hamburg.de.

 

    22-30: Velura Sezono en Jalta, Ukrainio. Postkongreso de IJK-67 dum la 15-a internacia arta Esperanto-festivalo. TTT-paĝo: www.velura.net; jefim_z@mail.ru.

 

    23-30: 96-a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago, Danio. * (vidu la kolofonon).

 

    23-30: Alternativa semajno en Grezijono, Francio (ekologio, kuracmetodoj, verda turismo). E-kursoj matene. Vegetaraj manĝoj. * (vidu 17 jul).

 

    23-30: 42-a IIK, Internacia Infana-junula Kongreseto kun la temo "Vikingoj" en Hundested, Danio. Infanoj kaj adoleskaj junuloj amuziĝas en la feriejo "Gallebjerggard" apud la maro, norde de Kopenhago, dum iliaj gepatroj ĝuas la UK-on. * Bert Schumann, 9 rue Couradin, FR-35510 Cesson-Sevigné, Francio. TTT-paĝo: http://bertosch.free.fr/iik2011/; retpoŝto: infana.kongreseto@gmail.com.

 

    29-31: Segmaŝino-2011 apud Perm, Rusio. Esperanto-tendaro ĉe la konata internacia civitana forumo apud la urbo Perm, Rusio. * Esperanto-klubo de Perm, p.k. 1227, RU-614105 Perm, Rusio. Retpoŝto: perm@rusio.info.

 

    30 jul-06 aŭg: 3-a Internacia Kulturturisma Semajno (IKS) en Herzberg, la Esperanto-urbo. * Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio. Tel.: +49/(0)5521-5983. TTT-paĝo: www.esperanto-urbo.de; retpoŝto: esperanto-zentrum.de.

 

    30 jul-06 aŭg: Turisma semajno en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Kursoj de la franca lingvo kaj Esperanto matene. Ekskurso al Luar-kasteloj posttagmeze. Koncerto kaj fotoprelegoj vespere. * (vidu 17 jul).

 

    30 jul-06 aŭg: 84-a SAT-Kongreso en Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino. * 84-a SAT-Kongreso, Kralja Tvrtka 19, BA-71000 Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino. Tel/fakso:+387-33-205487. TTT-paĝo: www.satesperanto.org; retpoŝto: satkongreso@esperanto.ba.

 

    30 jul-06 aŭg: Somera Esperanto-Studado, SES 2011. 4-a renkontiĝo de la lernantoj de lernu.net en la urbo Nitra, Slovakio, 90 km de Bratislava. Antaŭtagmeze lernado, posttagmeze ekskursoj, vespere amuziĝo. * Peter Bala ž, Viťazna 840/67-A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio. TTT-paĝo: http://eo.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/2011/index.php; retpoŝto: esperanto666@gmail.com. Filmo pri SES 2010: www.youtube.com/watch?v=5vga6pwgU6s.

 

    31 jul-13 aŭg: 59-a Somera Esperanto-Tendaro en Lan čov, Ĉeĥio, apud la Vranovlago. 3-a etapo. * (vidu 03 jul).

 

(el Esperanto)

Redaktoro: Niu Xueqin

 

 

(C) China Internet Information Center   (Ĉina Interreta Informa Centro)
E-mail: webmaster@china.org.cn   Tel: 86-10-68326688