KORESPONDI DEZIRAS

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj auxmallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj gxuas 50% darabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de laanoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* E-klubanoj (20-40-j.) dez. kor. kun amikoj aux e-istoj el Vjetnamio kaj aliaj landoj pri la vjetnama lingvo, privata amikeco, kulturo, vojagxo, intersxangxo de libroj kaj posxtmarkoj ktp. Adr.: Hu Xiaochun, 609 Shi, 2 Hao, Dianchi Lu, Jianhua Qiye Jituan, CN-650034 Kunming, Yunnan, Cxinio.

* Liu Lingzhi, 17-j. lernantino en teknika lernejo, dez. kor. Esperante, angle aux cxine kun lernantoj el la mondo pri lernado, la angla lingvo, Esperanto, komputero, muziko, filatelo, karikaturo, danco, glitkurado, nagxo, korbopilko, tabloteniso kaj societa kontakto. Adr.: 4-601, Nan 3 Jie, Fei'e Xilu, CN-510405 Guangzhou, Guangdong, Cxinio.

* Jovan Nesic, 74-j. dez. kor. kun cxinaj ekonomiaj fakuloj. Adr.: Bulevar Lenjina 66/28, YU-18000 Nis, Jugoslavio.

* S-ro Deywek Peter Opa dez. kor. tm. kaj reciprokas gastigadon. Adr.: P.O. Box 250, Badagry, Lagos State, Nigxerio.

* S-ro Eddy Silva Molina dez. kor. tm., interesigxas pri disvastigo de Esperanto. Adr.: Clinica Santa Maria - 3 cuadras al sur, B San Jose Oriental, Managua, Nikaragvo.