KORESPONDI DEZIRAS

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj auxmallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj gxuas 50% darabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de laanoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* Xu Shuohua, 12-j. memlernanto, volas kor. Esperante, angle, cxine kun lernantoj el la mondo pri lernado, angla lingvo, pentrado, kaligrafio, poezio, skulpturo, filatelo, sxako, literaturo, usxu-o, komputero kaj muziko. Xu Shuohua / (Xu Zhaochang), 3-402,Yixing Li, Hongde Jie, Haizhu Qu, CN-510235 Guangzhou, Guangdong, Cxinio.

*Membroj de E-grupo en Jiaying-universitato dez. kor. tm. Skribu al: Chen Senjie, 9604, Zhongwen Xi, Jiaying Daxue, CN-514015 Meizhou, Guangdong, Cxinio.

*S-ro S. Jansangxav dez. kor. tm., interesigxas pri sennacieco. Adr.: P.O. 21/797, Ulan Bator, Mongolio.

*S-ro J. K. Hammer dez. kor. tm., interesigxas pri skoltismo. Adr.: Taxusstraat 7, NL-1505 AA Zaadam, Nederlando.

*S-ro Shree Prashad Shrestha dez. kor. pri turismo. Adr.: 5/1 Basantpur, Kathmandu, Nepalo.