KORESPONDI DEZIRAS

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj aux mallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj gxuas 50% da rabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de la anoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* Membroj (12-40j.) de la Esperanto Sekcio de Christ King College dez. kor. tm. pri diversaj temoj. Adr.: U. Zeiter Perera, Esperanto Sekcio, Christ King College, Tudella, Jaela, Srilankao.

* S-ro Mostefa Farrokhi, teknikisto kaj E-komencanto, dez. kor. kun geesp-istoj en Cxinio kaj la tuta mondo kaj kolektas bildkartojn. Adr.: P.O. Box 75135-1133, Boushehr, Irano.

* Universitataj esp-istoj en Irano sxatas interrilatigxi kun alilandaj universitataj geesp-istoj por intersxangxi desegnajxojn kaj iujn ajn esperantajxojn ekzemple E-leterojn kaj simile. D-ro Saiid Pakravan, P.O. Box 199, IR-69135, Borujerd, Irano.

* Afshin Rasoulian, 26-jara studento, dez. kor. tm. pri cxiuj temoj. Adr.: No. 14, Homayun Line, SH. Rajayi Street, IR-69156, Borujerd, Irano.

* Babak Rasoulan, 27-jara magistro de angla literaturo, dez. kor. tm. pri literaturo, filozofio, psikologio, kino kaj komputilo. Adr.: P.O. Box 165, Borujerd, Irano.