GRATULOJ AL LA ORA JUBILEO DE EPCx

En la lastaj monatoj venis al ni multaj gratulaj mesagxoj de niaj legantoj. Pro limigo de spaco ni aperigis nur parton el ili. Gratulajn vortojn sendis ankaux Hai Ly ("Bela Maro") el Vjetnamio, Henriko Beverloo el Hollando, Mikaelo Lineckij de la Ukrainia E-Asocio, la Kolombia Junulara E-istaro, Carlos I. de Jesus?Koran dankon al ili kaj cxiuj aliaj.

La Red.

Mi ne povas tuj trovi tauxgajn vortojn por gratuli la 50-jarigxon kaj la 500-an numeron de "El Popola Cxinio", unu el la revuoj nun plej sxatataj kaj subtenataj de konsciaj esperantistoj de la mondo. Tiel granda kaj profunda estas la emocio, kiun mi kunsentas kun vi en la koro cxe tiu historia epoko atingita post longa batalado de vi por la gloro de Esperanto-movado en Cxinio.

Kiam debutis EPCx, mi estis preskaux 20-jara junulo kun la koro sentema al la drasta sxangxigxo en la Orienta Azio pro la naskigxo de la Cxina Popola Respubliko. Mi eksciis Esperanton tuj post la kapitulaco de la militista registaro de mia lando Japanio, kio do signifas ke mia esperantisteco kreskis kun serioza interesigxo al la disvastigxo de nia lingvo en la aziaj landoj, kiuj sin liberigis de la jugo de koloniismo kaj agresaj militoj. Gxuste en tiu socia fono mi unuafoje foliumis pagxojn de EPCx, kiu sin prezentis tiel konvinke pri la prestigxo de E-movado en la nova Cxinio.

Pasis 50 jaroj kaj mi povas supozi, ke dum tiu tempodauxro vi ne cxiam marsxis sur bele pavimita vojo sed ofte aux zigzagis en densa arbaro aux restis lacaj sur dezerto. Vi tamen ne estis venkitaj de cxio, kio antaux vi obstrukce staris. Kaj nun vi trovigxas en la granda aplauxdo de samideanoj de la mondo, kiuj tiel sincere gratulas vin pri la meritplena atingo fare de via 50-jara penado.

En la kunsidoj por legantoj de EPCx, kiun vi konstante arangxis en cxiu grava evento de esperantistoj, mi cxiam cxeestis, esprimis opiniojn kaj faris proponojn rilate al la redaktado kaj distribuado. Vi tiam vere sincere auxskultis min kaj nepre pristudis la problemojn montritajn de la cxeestantoj inkluzive tiujn de mi mem. Mi ofte diris ke vi faru la revuon pli internacia disponigante pagxojn al elstaraj samideanoj de la mondo. Kaj mi nun agrable gxuas en la revuo iliajn kriterie altajn verkojn. Mi ofte proponis aperigi pli multe da artikoloj, kiuj rilatas al E-movado kaj en Cxinio kaj en la tuta mondo, por ke la revuo estu unuavice por esperantistoj. Kaj mi nun konstatas, ke priesperantaj artikoloj okupas la revuon en pli granda proporcio ol iam ajn antauxe. Mi ofte kun kritiko deziris plibonigon de distribua sistemo de la revuo. Kaj mi nun auxdas preskaux neniun plendon de la legantoj, kies abonon mi peris.

EPCx estas por mi tia gazeto, ke mi kvazaux sentas spirojn kaj korbatojn de la samideanoj en la redakcio. Fakte mi persone konas ilin kaj konstante interparolas kun ili aux rekte aux interrete.

Nun al vi cxiuj mi denove esprimas la plej sincerajn gratulojn en la nomo de mi mem kaj ankaux de mia forpasinta edzino Takeuti Tomiko, unu el la plej fidelaj legantoj de la revuo, kaj bondeziras al vi pli da sukceso por la venontaj tagoj de nia movado en la tuta Azio kaj la mondo.

Takeuti Yosikazu,vicprezidanto de Japana
E-Instituto,vicprezidanto de KAEM kaj
Komitatano de UEA

Per la revuo "El Popola Cxinio", ekde la unuaj numeroj, vi intense raportas pri la Esperanto-movado en via lando. Dume EPCx donas bildon pri la evoluo en Cxinio, tiel kiel auxtoritatoj deziras prezenti gxin.

Via lando dum tiuj 50 jaroj trapasadis strecxajn evoluojn kaj sxangxojn. Tio ne finigxis; ankaux nuntempe la cxina socio funde sxangxigxas. Se ni iomete scias pri tio, la kauxzo estas ofte ke ni tralegadas kaj trarigardas la artikolojn kaj bildojn en EPCx.

Ans Bakker-ten Hagen,prezidanto de
"Esperanto Nederland"

Mi tutkore gratulas vian memorfeston, kiu estas historia okazajxo en nia Esperantujo. Vere EPCx estas unu sola bela gazeto en Esperantujo, kio estas fierajxo ecx por koreaj esperantistoj. Persone, mi firme kredas, ke la movado de Cxinio certe progresos kaj kontribuos por la tutmonda movado. Mi esperas, ke via jubilea festo estos turnopunkto por via plia disvolvigxo.

LEE Jung-kee,prezidanto
de Seula E-Kulturcentro

La esperantista societo de urbo Pazargxik de Bulgario jam plurajn jarojn ricevas "El Popola Cxinio" kaj niaj anoj kun intereso legas gxin. Pere de gxi ni konatigxas kun la socikultura vivo de via lando, kun gxiaj naturaj belajxoj kaj miljara historio, kun la E-movado en via lando. Tial ni kungxojas pro la 50-jarigxo de EPCx kaj gxia 500-a numero ?du ege gravaj datrevenoj.

Sincere kaj samideane,
Grozdenka Filipova kaj Petko Arnaudov,
prezidanto kaj sekretario de la esperantista
societo de Pazargxik

Mia nomo estas Hai Ly "Bela Maro". Mi estas 22-jara vjetnama studentino cxe la Instituto de Internaciaj Rilatoj. Mi esperantistigxis en 1995 kaj kelkfoje trovis numeron de "El Popola Cxinio" kaj legis gxin kun granda intereso. Mi vere admiras vian revuon pro la alta lingvonivelo kaj ankaux pro la ricxa provizo de materialoj rilataj al la kulturo de Cxinio.

Fine, mi reesprimas mian altan estimon al cxiuj miaj gesamideanoj, kiuj laboras tiel eminente kaj sindoneme por la granda E-revuo, kiu laux mia opinio estas vera perlo en nia Esperantujo.

Hai Ly ("Bela Maro")

Estimataj gesamideanoj,

Koran gratulon al la belega gazeto "El Popolo Cxinio". Gxi estas belega! Mia unua abono de EPCx komencigxis en la 30-a de oktobro 1969, kaj la abonprezo estis tiam 5 nederlandaj guldenoj jare.

Henriko Beverloo (Hollando)

Nome de la Ukrainia Esperanto-Asocio kaj de mi persone, mi elkore gratulas versxajne la plej belan E-revuon okaze de la jubileo! 50 jaroj ?tio estas ege serioza!

Dum miaj multenombraj rakontoj kaj prelegoj pri Esperanto mi neprege montras kelkajn ekzemplerojn de EPCx kaj cxiam emfazas la rolon de la Internacia Lingvo en informado pri Cxinio pere de la revuo.

Deziranta cxiajn sukcesojn en via nobla kaj tre utila agado,

Plenestime kaj sincere,

Mikaelo Lineckij por UkrEA

La Kolombia Junulara Esperantistaro salutas kaj gratulas vin kore. Via laboro estas tre bela kaj entuziasmiga, vi ja disvastigas Esperanton kaj uzas plenplene gxian belecon. Ni havas junularan grupon kiu volas havi belan magazinon kiel tiu via.

Kolombia Junulara Esperantistaro

Mi ne povas ne admiri la cxinajn gee-istojn pro ilia senegala nobleco en la E-movado kaj energio en la E-aktivado. Neniu alinacia komunumo Esperanta rajtas havi pli grandajn pretendojn pri la klopodo por disvastigi Esperanton tra la mondo. Unu el la pruvoj estas la magazino "El Popola Cxinio", kiu estas sendispute la sola Esperanto-revuo, kiu povas efektive rivali kun la grandaj, samspecaj nacilingvaj publikigajxoj.

Al la cxinaj geesperantistoj mi, do, prezentas mian respektegon kaj gratulegon!

Carlos I. de Jesus